Peter Hartog volgt Hans Nieuwlands op bij IIA Nederland

26 maart 2021

Op 1 april 2021 zal Peter Hartog officieel het stokje overnemen van Hans Nieuwlands als (interim) directeur van IIA Nederland. We spraken er even over met Peter Hartog, die ook meegewerkt heeft aan het CCC Auditplan dat opgenomen is in het CCC Jaarboek 2021. Peter Hartog ziet dit jaar als een tussenjaar voor wat betreft IIA Nederland, met minder medewerkers maar wel met de hoop om de functie vaktechniek meer body te kunnen geven.

Peter Hartog: “Hans Nieuwlands heeft een enorme staat van dienst voor het IIA. Hij stond in 1997 aan de wieg van IIA Nederland en hij was de eerste bestuursvoorzitter. In 2003 werd hij benoemd als het eerste erelid van IIA Nederland. In 2007 was hij één van de voortrekkers van het internationale congres in Nederland en hij werd in juli 2008 directeur van IIA Nederland. In 2015 opende hij het eigen bureau van IIA Nederland. Vanwege de pandemie, en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen, neem ik het stokje nu eerder over dan beoogd en in combinatie met de vaktechnische rol. Bewust hebben we gekozen om dat ‘waarnemend’ en dus in eerste instantie tijdelijk te doen. Ik hoop en denk dat we eind van dit jaar weer redelijk terug zijn naar ‘normaal’ en dan op basis van de feitelijke situatie kunnen beslissen welk pad hierna het beste te volgen. Dat geldt zowel voor het IIA als vereniging als voor mij persoonlijk.”

Wat ga je het komende jaar (anders) doen voor het IIA en hoe zie je de toekomst van de internal auditor en het instituut?

Peter Hartog: “Ik beschouw dit jaar echt als als een tussenjaar. We gaan proberen, met in totaal twee medewerkers minder, de dienstverlening op hoog niveau te houden. Daar heb ik veel vertrouwen in. Voor vaktechniek zullen we vanuit het bureau dit jaar wellicht iets minder kunnen betekenen, maar recent is een aantal zaken opgeleverd, waarmee de leden ook zelf hun vaktechniek kunnen ontwikkelen, zoals Benchmark Place, het Innovatieplatform en een gedegen Professional Practices-netwerk. En we blijven ons trainingsaanbod actualiseren, zowel qua inhoud als vorm. Waren we vorig jaar heel snel met ons e-congres, zo komen we nu ook met een aantal podcasts rondom het thema Continuïteit. Zoals gezegd zullen we aan het eind van het jaar evalueren; ik heb goede hoop om dan als bureau de functie van vaktechniek weer meer body te kunnen geven. Ik denk dat de interne auditfunctie blijvend van belang is en zal zijn. De functie wordt in steeds meer sectoren erkend als belangrijke schakel in de governance. Ik denk niet dat de toenemende digitalisering de functie overbodig zal maken. Het repeterende werk zal afnemen, meer monitoring zal gedaan worden door de tweede en ook eerste lijn zelf, maar de overkoepelende blik van de IAF zal blijvend van toegevoegde waarde zijn. Van daaruit blijft ook het instituut belangrijk. Zowel in het uitdragen van het vakgebied en haar belang voor een goede governance en het implementeren van de functie in nieuwe sectoren, als het ondersteunen van de leden in de goede uitvoering van de functie.”

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *