Paul Duinkerken over het gebrek aan coördinatie bij de overheid

04 november 2020

Paul Duinkerken is een registeraccountant en als auteur betrokken bij het Risk & Compliance Platform Europe. Paul is geschrokken door het gebrek aan coördinatie door de overheid om het ernstige probleem van het woningtekort op te lossen. Ondanks de 7,7 miljoen woningen is nog steeds een groot tekort en dat wordt veroorzaakt volgens hem door het ontbreken van een eigen ministerie van Volkshuisvesting.

  • Caroline Raat

    Dit is een bekend probleem, ontstaan sinds staatssecretaris Heerma in zijn nota ‘Volkshuisvesting in de jaren ’90’ – uitgevoerd door diverse kabinetten – de zogeheten ‘gouden koorden’ tussen ministerie en corporaties zijn losgelaten met de bruteringsoperatie. Sindsdien werden gemeenten bevoegd om niet alleen Volkshuisvesting, maar ook Huisvesting (verdeling van woningen) zelf vorm te geven. Dit werd middels het marktmodel overgelaten aan corporaties, waarop vrijwel geen toezicht is gehouden. Subsidies voor nieuwbouw (premie-woningen en sociale huur) verdwenen en corporaties werden gedwongen tot ‘makelen’. Bij de diverse bestuurslagen verdween kennis van het beleidsgebied volkomen. Maar juist omdat vanuit de corporaties zelf heel lang is volgehouden (overigens zonder cijfers te noemen) dat het marktmodel goed werkte en er geen schaarste was (zie o.m. mijn boek ‘mensen met macht’ over hoe corporaties met hun macht over de woningzoekende omgingen en waarin corporatiedirecteuren dit melden), is het hele terrein verwaarloosd. Gevolg: segregatie, gettoisering en lange wachtlijsten. Mensen met (middel-)lage inkomen die bijna hun hele inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Er moet grondig worden ingegrepen door anti-speculatiewetgeving en vooral veel creatieve oplossingen. Niet overal meer nieuwbouw, maar goed kijken naar leegstaande panden, grote woningen die kunnen worden gesplitst, etc. Tegelijk uiteraard vergroenen. Het moet kunnen, als de bouwsector ook wil moderniseren.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *