Over Operational Risk : Technologie, Supply Chain en reputatierisico’s geven de meeste zorgen

21 juli 2015
Kennisbank

Uit het nieuwe onderzoek dat ACE European Group onlangs publiceerde, blijkt dat de in de hierboven genoemde risico’s de snelle wijzigingen in het wereldwijde economische landschap, en de toenemende rol van wereldwijde groei weerspiegelen.

Risk managers wijzen technologie, supply chain en regelgeving aan als de grootste drie risico’s die hun bedrijven momenteel de meeste zorgen baren. Dit blijkt uit het onderzoek onder 500 bedrijven in Europa (inclusief de Benelux), het Midden-Oosten en Afrika, dat voor verzekeraar ACE in het kader van diens Emerging Risks Barometer 2015 werd uitgevoerd. Managers uit de Benelux vinden technologie- en supply chain risico’s net zo belangrijk als hun Europese collega’s, maar maken zich meer zorgen om reputatierisico’s dan om regelgevingsrisico’s. People risk en geopolitieke risico’s vallen net buiten de top drie, en completeren de top vijf van opkomende risicocategorieën in de Benelux.
Bijna de helft (46%) van de bedrijven stelt dat technologische risico’s, waar cyberaanvallen, dataverlies en bedrijfsonderbrekingen als gevolg van systeemuitval onder vallen, hen de meeste zorgen baren. Technologie staat ook bovenaan de lijst van risico’s waarvan bedrijven verwachten dat ze in de komende twee jaar de grootste financiële impact op hun activiteiten zullen hebben. Technologie speelt een kritische rol bij de strategische planning van vrijwel ieder bedrijf. Toch toont het onderzoek aan dat bedrijven hun inspanningen niet op de juiste gebieden richten, omdat ze te weinig weten over de meest waarschijnlijke oorzaken van bedreigingen. Het is tekenend dat minder dan een kwart (20%) van de respondenten zegt zich de meeste zorgen te maken over inbreuk op klantgegevens, terwijl de kosten en reputatieschade daarvan enorm kunnen zijn.
Supply chain risico’s
Deze staan op de tweede plaats, genoemd door 36% van de respondenten. Supply chain stond in de Barometer van 2013 nog op één, en heeft twee jaar later nog steeds topprioriteit. Nu meer bedrijven naar nieuwe en vaak opkomende markten uitbreiden, waarbij ze complexere en uitgebreide netwerken van leveranciers en partners inzetten, is de supply chain tegelijkertijd een bron van groei als van zorg. Uit het onderzoek komen duidelijke aanwijzingen naar voren dat verschillende risicogebieden steeds verder met elkaar verweven raken. Zo lijken bedrijven zich minder zorgen te maken over bedrijfsonderbrekingen als gevolg van natuurrampen, en richten ze zich op problemen die hun bedrijfsimago ernstig kunnen schaden. De respondenten noteren onethische arbeidspraktijken als een van hun grootste zorgen over de supply chain. Bijna zes op de tien (58%) geeft toe dat ze niet altijd kunnen instaan voor de ethische en handelsnormen van ieder bedrijf waar ze mee samenwerken.
Reputatierisico’s
Reputatierisico’s werden door 28% van de respondenten genoemd en staan daarmee op de derde plaats. De uitbreiding van bedrijven naar nieuwe, internationale markten speelt niet alleen een belangrijke rol bij supply chain risico’s maar ook bij reputatierisico’s. Supply chains worden steeds complexer en het is moeilijk om overal dezelfde kwaliteitsnormen te handhaven, wat kan leiden tot reputatieschade. Ook striktere wetgeving en verhoogd toezicht op compliance vormen een risicofactor voor bedrijven. Veruit de grootste zorg omtrent reputatierisico’s is het verlies van gevoelige en/of klantgegevens. Dit illustreert nogmaals het belang van technologische risico’s voor een bedrijf, en de kans op reputatieschade.
Ron Verhulsdonck, Country President voor ACE in de Benelux: “Onze onderzoeksresultaten tonen aan dat bedrijven nu te maken hebben met een landschap van nieuwe, complexe risico’s die verbazingwekkend snel evolueren. Ze kunnen niet langer in eerder vastgestelde categorieën worden ondergebracht. In deze nieuwe omgeving is geen plek voor stap-voor-stap oplossingen. Het bestuur van bedrijven zal actie moeten ondernemen, met een integrale aanpak. Daarnaast moet er een heldere risicobeheersingscultuur binnen organisaties ontwikkeld worden. Deze richtlijnen zijn niet nieuw, maar het wordt steeds noodzakelijker ze toe te passen.”
Verhulsdonck vervolgt met  : “Het is bemoedigend voor de verzekeringsbranche dat dit rapport suggereert dat risk managers verzekeringen als hoofdonderdeel van de oplossing zien. Maar risk managers waarschuwen ons dat dit alleen het geval zal blijven als de branche meer energie steekt in het bedenken en ontwikkelen van oplossingen rond niet-traditionele, immateriële risico’s. Bij ACE gaan we deze uitdaging al aan. Door op te treden als zakenpartners, en strategische lange termijn relaties op te bouwen met risk managers staan we klaar om hen en hun organisaties te helpen deze opkomende risico’s effectief aan te pakken.”
De rol van de verzekeraars
Risk managers uit de Benelux die aan het onderzoek deelnamen, geloven dat de verzekeringsbranche een kritische rol speelt om bedrijven te helpen deze nieuwe golf aan opkomende risico’s te beheersen. Vier van de vijf respondenten (80%) stelt dat verzekeringen een belangrijke rol spelen bij het beheersen van bijvoorbeeld technologische risico’s. Vooruit kijkend naar de situatie over drie jaar, verwacht 70% van de respondenten dat verzekeringen redelijk tot zeer belangrijk zijn bij de beheersing van technologische risico’s. Voor Supply chain risico’s en reputatierisico’s ligt dat op 80%.
De onderzoeksresultaten tonen echter ook aan dat de bedrijfstak nog niet op zijn lauweren kan rusten. Risk managers geven aan dat ze betere oplossingen willen voor het beheersen van immateriële risico’s, die ook ondersteuning dekken. Meer dan de helft (54%) denkt dat de branche zijn aanbod met betrekking tot technologische risico’s zou kunnen verbeteren. Risk managers in de Benelux zouden daarnaast graag zien dat de bedrijfstak voortgang maakt op het gebied van reputatieschade (24%) en supply chain risico’s (26%).

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *