Over klokkenluiders gesproken…

28 december 2019
Kennisbank

Op 3 december jongstleden hadden we ons vierde Behavioral Risk Congres met als titel “Help, de klokkenluider verzuipt!” Voorafgaand het Congres hadden we een interview met Gerard Overmars van How2Ask over klokkenluiders en hoe daarmee om te gaan. Gerard is name;ijk gespecialiseerd in het begeleiden van professionals die uit hoofde van hun functie gesprekken moten vloeren met klokkenluiders. Dat is in de praktijk niet gemakkelijk, vandaar zijn specialisatie, waarbij in op de praktijk gerichte trainingen de nodige specifieke vaardigheden bijgebracht worden. Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *