Onderzoek naar ‘Alignment’ bij corporaties

13 november 2019

Cosmo Schuurmans & Piet Klop

De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is het netwerk voor controllers bij corporaties. Al weer enkele jaren wordt de bedrijfsvoering van corporaties onderling vergeleken in de Aedes benchmark. CCC heeft nagedacht of en hoe een impuls kan worden gegeven aan benchmarking bij corporaties. CCC neemt daarom het initiatief om de bedrijfsvoering bij corporaties op een innovatieve manier te benchmarken. Hoe? Door een kwalitatief onderzoek naar de “Alignment” van de bedrijfsvoering binnen corporaties. ‘Alignment’ gaat over de vraag of en in welke mate de bedrijfsvoering binnen de corporaties zelf intern ‘in de pas loopt’. Het korte filmpje hierboven legt precies uit wat met ‘Alignment’ bedoeld wordt.

Het onderzoek geeft een beeld van de ‘alignment’ binnen corporaties. Wilt u inzicht in uw eigen specifieke situatie? Doe dan mee met minimaal 12 mensen van uw corporatie. Het onderzoek is kwalitatief en dit betekent dat de vragenlijst online wordt ingevuld door de deelnemers. Dit invullen kost maximaal 10 minuten. Dat kan zo kort omdat u best wel weet hoe de vlag erbij hangt bij uw corporatie. Het onderzoek wordt door CCC uitgevoerd in samenwerking met dr. Gerard van Bortel van de TU Delft en drs. Hans Veltman van AVMK Research. De antwoorden van u en uw collega’s worden gegarandeerd volledig anoniem verwerkt.

Op donderdag 30 januari 2020 zal CCC de resultaten presenteren in de late namiddag tijdens het seminar ‘Efficiency in de corporatiesector’.

U kunt op twee manieren deelnemen aan dit onderzoek

1. Als corporatie met minimaal 12 personen indien u inzicht wilt in de mate waarin uw corporatie ‘aligned’ is ten opzichte van andere corporaties en ten opzichte van andere sectoren. U stuurt dan even een e-mail naar ccc@riskcompliance.nl. Het onderzoeksbureau neemt dan contact op u ontvangt de link naar de enquête.

2. Individueel: door op de deze link te klikken gaat u direct naar de survey.

Deelname aan het onderzoek (zowel individueel als met uw corporatie) is voor u kosteloos.

Wij vinden het fijn als u ons wilt helpen. Wij kunnen en zullen met uw hulp zorgen dat ‘de sector’ er beter van wordt!

De auteurs Cosmo Schuurmans en Piet Klop zijn respectievelijk partner bij EBBEN Partners en Public Values en mede-initiatiefnemers van CCC.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *