Ondernemen zonder corruptie

08 oktober 2014

Wanneer voldoet het anti-corruptiebeleid van de organisatie aan de (internationale) normen? Hoe handelt u als de voornaamste concurrenten wél aan omkoping doen? Al enige tijd geleden verscheen het boek Ondernemen zonder corruptie. Een serie opstellen van specialisten uit het veld van fraudebestrijding en compliance. Het onderwerp wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken: juridisch, management, compliance en de verandering van gedrag en cultuur. Ruim twintig auteurs bieden aan de hand van aansprekende voorbeelden handvatten ter voorkoming van corruptie. Dit is niet alleen een kwestie van good governance binnen de eigen organisatie. Uw verantwoordelijkheid strekt zich uit tot toetsing van derde partijen, zoals leveranciers en joint ventures. Toen Peter Wakkie in de herfst van 2013 het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen uit handen van eindredacteur Michael van Woerden, zei hij in zijn dankwoord: “Goed dat dit boek er is. Als alle bestuurders en beleidsmakers in Nederland dit boek zouden lezen, dan zijn wij een corruptievrij land. Het eerste sinds het bestaan van de wereld. Een prestatie van formaat…”
Ondernemen zonder corruptie door M.J. van Woerden, mr. M. Jurgens, prof. dr. S.P. Kaptein, mr. J.T.C. Leliveld (redactie)
Uitgeverij Kluwer, Rotterdam  ISBN: 9789013119183

  • Michael van Woerden

    Michael van Woerden

    … en vervolgens ontstond een stevig debat over de effectiviteit van beleid en de kritische succesfactoren bij preventie en bestrijding. Dat is precies hetgeen wij als redactie hebben beoogd met het boek ‘Ondernemen zonder corruptie’. Geschreven voor en door praktijkprofessionals. Een corruptievrije wereld is een illusie, maar wat meer openheid over gemaakte afwegingen en durf om over het maken van soms lastige keuzes naar buiten te treden helpt ons een eind in de juiste richting. Dat dit hard nodig is blijkt ook uit telkens opduikende nieuwe incidenten en schandalen. Zo ben ik benieuwd naar openheid van de kant van Ordina na alle commotie die is ontstaan naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 1 oktober 2014 over fraude bij overheidsaanbestedingen. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek als hoeder van integriteit bij ondernemingen. Volgens mij de belangrijkste succesfactor van allemaal…
    Michael van Woerden, 20 oktober 2014..

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *