Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Omgaan met teleurstellingen

27 maart 2021

Ondanks de wirwar aan economische data en het moeras van dagelijkse koersbewegingen, steken we onvervaard van wal om het toekomstige pad van aandelenkoersen en rentevoeten uit te stippelen. Gezegend met een paar flinke zeemansbenen vrezen we de woelige baren van de financiële markten niet. We dienen echter voorafgaandelijk een korte dienstmededeling in te lassen: De cursus over ‘omgaan met teleurstellingen’ is helaas wederom uitgesteld. Een dooddoener (*1)  natuurlijk, maar helaas in al zijn cynisme van concrete toepassing op de huidige context. Op de financiële markten, maar zeker ook op gezondheidsvlak vielen er in de afgelopen dagen grotendeels enkel ontgoochelingen te rapen. Het virus geeft zich alleszins nog niet gewonnen. Integendeel, de situatie vereist eerder verstrengde maatregelen dan de verhoopte versoepeling. Enkel de vaccins, in combinatie met een toenemende groepsimmuniteit en zeker ook de komende zomerwarmte, kunnen ons uit deze situatie redden: Van eerstgenoemde mag je de meest doortastende impact verwachten maar de vaccinaties komen moeilijker uit de startblokken dan vooropgesteld. Van laatstgenoemde kan pas een decisief effect worden verwacht in het najaar van 2021. Tenminste, indien men aan de verleiding en de druk kan weerstaan om tijdens de zomermaanden massa-evenementen te laten plaatsvinden. Hoopgevend is alleszins dat Israël er intussen wel in geslaagd is om het aantal slachtoffers en besmettingen op significante wijze terug te dringen, gelet op de indrukwekkende inspanningen om zijn bevolking via vaccinatie te beschermen. Intussen is België zijn leidersplaats als onbetwiste kampioen van het aantal fataliteiten dan toch kwijtgespeeld. Gerelateerd aan zijn bevolkingsaantal staat Tsjechië nu afgetekend aan de leiding. Nochtans gaf dat land mij altijd een netjes opgeruimde indruk en leken de inwoners zeer gedisciplineerd. Houden ze misschien gewoon beter hun statistieken bij?

Inzake besmettingen liggen onze noorderburen aan de leiding, op de hielen gezeten door een peloton met Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. Ondanks zijn hoge aantal besmettingen (en fataliteiten) in absolute termen volgt de Verenigde Staten op ruime achterstand wanneer men deze cijfers relateert aan het bevolkingsaantal.

Als verklaring voor zoveel zenuwachtigheid op de beurzen wordt genoegzaam verwezen naar de stijgende langetermijnrente in de VS. Maar ondanks de recente opwaartse druk staan deze tarieven nog steeds lager dan voor het uitbreken van de pandemie. Er is weliswaar toegenomen bezorgdheid over een escalatie van de inflatie-indicatoren, omwille van de blijvend lakse houding van de Amerikaanse centrale bank, maar dit verantwoordt de striemende reeks van pandoeringen niet die Amerikaanse kwaliteitsaandelen recent moesten doorstaan.

De opwaartse druk op de Amerikaanse rentetarieven op langere termijn is intussen tijdelijk wat afgenomen na de verrassende publicatie van tegenvallende cijfers voor de kleinhandelsverkopen en een oplopend aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsvergoedingen. Dit duidt echter hooguit op een tijdelijke vertraging want de vooruitlopende conjuncturele indicatoren die wij hanteren, signaleren nog steeds een versnellende groei van de industriële activiteit in de Verenigde Staten.

Enige vrees voor rentestijgingen is in de eurozone hoegenaamd niet aan de orde en zelfs indien er sprake zou zijn van opwaartse druk, zal de ECB doortastend optreden. Niets mag immers het economisch herstel in de weg staan: Geen budgettaire restricties, geen oplopende rentevoeten, geen liquiditeitsbeperkingen. De enige hinderpaal wordt momenteel gevormd door de bancaire regelgever die onder geen enkel beding het kredietrisico in de financiële sector wil zien toenemen, waardoor de kredietverstrekking aan KMO’s met een zware risicoweging wordt afgestraft. Door op korte termijn geen risico’s toe te laten, verlaagt men echter de kans op een spoedig economisch herstel dat van aard zou zijn om de risico’s sterk te verminderen.

( *1 ) Naar Herman Finkers’ boek vol ongerijmde wijsheden.

Stefan Duchateau

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *