Olaf Sleijpen benoemd tot directielid van de Nederlandsche Bank

27 januari 2020

Onlangs is prof. dr. Olaf Sleijpen voorgedragen voor benoeming tot lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Op dit moment is hij nog divisiedirecteur bij DNB en hij wordt in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de portefeuille Monetaire Zaken. Per 1 februari gaat de benoeming in en deze geldt voor de duur van 7 jaar. Sleijpen neemt de portefeuille waar voor Job Swank, die wegens langdurige ziekte sinds juni vorig jaar zijn functie als directielid niet kan uitoefenen.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Hoekstra van Financiën Sleijpen voorgedragen voor benoeming bij koninklijk besluit. Sleijpen is zoals vermeld  divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars (2018 – heden) bij DNB en hoogleraar Europees economisch beleid aan de Universiteit van Maastricht en hij heeft een lange staat van dienst binnen de financiële sector. Zowel publiek als privaat bekleedde hij verschillende managementfuncties, waarvan de laatste negen jaar als divisiedirecteur bij DNB. Daarvoor had hij managementfuncties bij pensioenuitvoerder APG en pensioenfonds ABP. Tussen 2001 en 2004 was Sleijpen adviseur van Wim Duisenberg bij de Europese Centrale Bank. Sleijpen studeerde economie aan de Universiteit Maastricht, en promoveerde in de macro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

DNB-president Klaas Knot zegt hierover het volgende: “Het is verdrietig dat Job Swank nog ziek is en dat onduidelijk is hoe lang zijn herstel nog zal duren. Met Olaf Sleijpen krijgen we er in onze directie iemand bij met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van monetaire en economische vraagstukken. Zijn brede nationale en internationale netwerk en ervaring bij de ECB zullen bijdragen aan de effectiviteit van DNB in Nederland en in Europa.’’

De raad van commissarissen van DNB heeft verzocht om een uitzondering op de WNT, de Wet normering topinkomens. De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten dit verzoek te honoreren vanwege de benodigde kennis en ervaring waarover Sleijpen beschikt.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *