Nog steeds waart de geest van Bovens boven Limburg…

11 november 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

De benoeming van Emile Roemer als nieuwe gouverneur van de provincie Limburg is een feit. Veel Limburgers zijn er blij mee, zoals ook Yvonne Valten, die zich de bestuurlijke crisis aldaar erg heeft aangetrokken. Yvonne is lid van Transparency International en we spraken met haar over de benoeming van Roemer, maar ook over de oud-gouverneur Theo Bovens. Het bevreemdt haar ten zeerste dat diegene die in Limburg nogal forse kritiek kreeg blijkbaar zomaar vanaf 4 oktober jongstleden aan de slag kon gaan als waarnemend burgemeester van Enschede.

Wat vind je van de benoeming van Emile Roemer?

Yvonne Valten: “Ik ben er heel blij mee en met mij zeer velen, denk ik. Ik mag aannemen aan dat dat wel goed komt. In ieder geval is het een opmaat naar een ander gedachtegoed, verandering van cultuur, verandering van stijl. En hopelijk zullen de zogenaamde onaantastbaren niet zo onaantastbaar meer blijven. Inmiddels is ook bekend dat de oud-gouverneur Theo Bovens tot waarnemend burgemeester van Enschede benoemd is, de hoofdverantwoordelijke voor alle bestuurlijke chaos in Limburg. Maar Enschede is ver weg. Deze benoeming van oud-gouverneur Theo Bovens doet mij de wenkbrauwen fronsen. Maar dit is niet alles. De heer Bovens viel als oud-gouverneur ook nog een groots afscheid ten deel, niet in de standplaats Maastricht, maar in Venlo. Toegesproken door de huidig waarnemend gouverneur Remkes met toeters en bellen en alle loftuitingen die daarbij horen. In het bijzijn van de euregionale bestuurlijke beau monde. Geen vuiltje aan de lucht, niks aan de hand.”

Nog even in het kort, wat zijn jouw belangrijkste bezwaren tegen Bovens?

Yvonne Valten: “De geschiedenis rond de heer Bovens en zijn carrière is geplaveid op grote financiële schandalen. Teveel om op te noemen, maar ik noem er toch een paar. In de periode 1995 – 2001 was Bovens als  wethouder Sociale zaken in Maastricht, tevens als medebestuurder betrokken bij onwettige vastgoedtransacties in die periode. Kortom, rotzooien met de gelden van ondernemers en gemeenschapsgelden. In feite is er dus sprake van onwettig handelen. Dit is letterlijk geconcludeerd door het ministerie van Economische zaken, vastgelegd in een rapport van KPMG uit 2000/2001.”

Is dit dan iets typisch Limburgs?

Yvonne Valten: “Je zou het haast zeggen van wel. Met lijken in de kast. Ondertussen heeft wel de Raad van Europa een niet mis te verstaan advies gegeven aan Nederland inzake de benoemingen van burgemeesters en commissarissen van de Koning.”

Wil je nog iets speciaals kwijt over het Limburgs Symfonie Orkest?

Yvonne Valten: “Bovens was in de periode 2004-2009 voorzitter van de Stichting. Het bestuur en directie maakten misbruik van subsidiegelden, bedrogen het publiek, orkest, de musici, en vrienden van het orkest. Als verantwoordelijk voorzitter bracht Bovens het orkest aan de rand van de financiële afgrond. Voor het orkest dreigde een faillissement, dreigde te worden opgeheven. Werd uiteindelijk opgeheven. Het bedrog en de malversaties van dit stichtingsbestuur werden door een voltallig college van gedeputeerde staten financieel afgedekt uit de algemene middelen met medeweten en onder verantwoordelijkheid van de toenmalige gouverneur Leon Frissen. Er zijn nog wel een aantal financiële schandalen te vermelden waar de heer Theo Bovens rechtstreeks bij betrokken was. Want, zoals te doen gebruikelijk volgden hier weer nieuwe schandalen uit. Deze beerput moest gesloten worden en blijven dat is wel duidelijk.”

En, wat zijn nu je vervolgstappen?

Yvonne Valten: “Daarom open ik deze beerput, als lid van Transparency International doe ik aangifte tegen de heer Theo Bovens en zijn partners in crime, met een beëdigde verklaring. Als ooggetuige en als kroongetuige. Opdat Bovens en zijn kliek en hun erfgenamen niet op de oude voet verder kunnen. De heer Remkes heeft als waarnemend gouverneur ruim een maand na zijn komst beweerd dat er in Limburg geen sprake was van een verziekte bestuurscultuur. Ik neem aan dat die conclusies waren uit diplomatieke overwegingen. Want dat was wel heel vroeg na ruim een maand en zeer voorbarig. Hoe zeer ik ook begrip heb voor die uitspraak, (er moest immers een nieuw college worden gevormd) moet ik dat dan ook publiekelijk tegenspreken. Erger nog. De omerta heerst, een angst- en zwijgcultuur. Maar aan getuigen ontbreekt het niet. Vandaar mijn aangifte tegen Bovens en zijn koempels met een verklaring onder ede. Met het bijbehorende  bewijsmateriaal. Ik vind dat het nu hoog tijd is dat de beerput geopend wordt om die angstcultuur en die zwijgcultuur te doorbreken. Zodat onze nieuwe gouverneur zijn tijd positief en goed kan besteden. En geen erfgenaam wordt van een onopgeruimde slangenkuil.”

Foto: de heer Theo Bovens  • Toon Peters

    Het zijn nogal zware beschuldigingen die geuit worden aan het adres van de heer Bovens, maar als mevrouw Valten daar inderdaad bewijs voor kan aandragen, ben ik zeer benieuwd hoe dit afloopt en of het boek de “De vriendenrepubliek” van Joep Dohmen misschien niet aan een herziene herdruk toe is.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *