Nieuw handboek voor de slimme gemeente op 17 januari gratis verkrijgbaar

28 december 2017

Tijdens het komende RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht zal voor iedere bezoekers het handboek voor de slimme gemeente klaar liggen. Het handboek, dat onder de naam “Adlasz voor de slimme gemeente” zal verschijnen omvat een gedegen verzameling van artikelen en praktijkcases over hoe het Lokaal Bestuur beter in control komt en blijft. Reden te meer om u in te schrijven voor het RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 januari aanstaande dan kunt u gratis dit handboek ter waarde van 49.50 euro meenemen na afloop van het Congres. 
Zoals bekend heeft de gemeente wettelijke taken uit te voeren en heeft daarnaast eigen beleidsdoelen die zij wil realiseren voor de burger. Voor de uitvoering van taken en de realisatie van de (beleids)doelen worden mensen en middelen ingezet. De aanwending hiervan is niet gratis, maar vraagt om de inzet van (veel) maatschappelijk geld. De financiële middelen van de gemeente worden onder meer verkregen uit belastinggeld dat door de burgers is opgebracht. Dit vraagt van de gemeente een zo effectief en efficiënt mogelijke aanwending van deze middelen.
Control richt zich op het realiseren van de gestelde doelen en taken, niet alleen omdat het ‘fijn’ is als de doelen worden gerealiseerd en de taken goed worden uitgevoerd, maar ook omdat de uitvoering via de aanwending van maatschappelijk geld wordt gefinancierd. Control draagt aan dit alles bij door een passende sturing van de activiteiten gericht op de doelrealisatie en uitvoering van de taken. Dit gebeurt door het beheersen van risico’s die de realisatie van de doelen en taken kunnen verstoren en door monitoring van de uitvoering.
Doelen en risico’s
De politiek en wet- en regelgeving bepalen de doelen van de gemeente. Hierbij gaat het ook om de positionering van de gemeente in de omgeving. Doelen kunnen intern gericht zijn of juist extern. Risico’s bedreigen de realisatie van de doelen. Om risico’s te kunnen onderkennen dient de gemeente een systeem van risicobeheersing in te richten. Dit is niet een statisch systeem maar meer een doorlopend proces.
Risicomanagement is het interactieve proces van:

  1. het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid (“risk appetite”);
  2. het identificeren van risico’s;
  3. het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
  4. de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Risicomanagement is niet voorbehouden aan een specifieke afdeling maar een taak die op alle plekken in de lijn behoort te liggen. Het is ook een onderwerp dat met een hoge mate van frequentie aan de orde moet komen in de diverse overleggen binnen de gemeentelijke organisatie en bij het stellen of aanpassen van ieder doel.
Meer dan vijftien verschillende onderwerpen en praktijkcases komen aan de orde in dit handboek dat voor u klaar ligt op 17 januari in het Provinciehuis Utrecht.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *