Nederlandse staat wordt aandeelhouder in Stedin

13 september 2023

De Nederlandse regering is van plan om 500 miljoen euro in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Deze kapitaalstorting is op verzoek van Stedin om voldoende te kunnen blijven investeren in het elektriciteitsnet. Door de storting van eigen vermogen wordt de Nederlandse staat aandeelhouder in het bedrijf. Stedin zal hiermee een staatsdeelneming worden. De ministerraad is hier op voorstel van minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie mee akkoord gegaan. Stedin investeert fors in het elektriciteitsnet om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat er in de toekomst voldoende capaciteit is voor verduurzaming en uitbreiding. Het bedrijf stak in 2022 ruim 700 miljoen euro in haar netwerk en tot 2030 wordt nog eens ten minste 8 miljard euro aan investeringen verwacht.

Om de komende jaren te kunnen blijven investeren hebben Stedin en haar aandeelhouders de staat verzocht om een kapitaalbehoefte van 500 miljoen euro in te vullen. Het kabinet is voornemens dit verzoek in te willigen en heeft hiervoor afgelopen jaar in de Miljoenennota van 2023 een reservering gemaakt. Netwerkbedrijf Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Dit netwerk omvat ongeveer 2,3 miljoen aansluitingen voor zowel huishoudens als zakelijke klanten.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Het is van cruciaal belang dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet op hoog tempo doorgaat. Voor alle huishoudens en bedrijven die de komende jaren zelf elektriciteit willen produceren of overstappen van fossiele energie op duurzame elektriciteit is veel meer ruimte nodig. Netbeheerders, de overheid en bedrijven werken met man en macht aan oplossingen voor het volle stroomnet. Ik ben blij dat de Rijksoverheid nu ook financieel kan bijspringen.”

Minister Kaag van Financiën: “We staan met de energietransitie voor een grote opdracht. Toegang tot het energienetwerk is essentieel en het energienet moet robuust en toekomstbestendig zijn. Het kabinet wil graag met deze kapitaalstorting een bijdrage leveren aan de borging van het publieke belang van de energievoorziening.”

Met de storting van 500 miljoen euro kapitaal wordt de staat voor 11,9% aandeelhouder in Stedin. Daarmee wordt het regionale netwerkbedrijf een staatsdeelneming. Het aandeelhouderschap van het bedrijf is momenteel in handen van 42 gemeentes in het verzorgingsgebied waar Stedin is aangesteld als regionaal netbeheerder. Het publieke aandeelhouderschap is een van de pijlers om de publieke belangen van een efficiënt en goed opererend netwerkbedrijf te borgen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *