Nederlandse financiële sector loopt voorop in Europa voor wat betreft het klimaatakkoord van Parijs

11 juli 2019

Michel Klompmaker

Het was gisteren een bonte verzameling van hooggeplaatste vertegenwoordigers vanuit de brede Nederlandse financiële sector in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. In totaal 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders uit Nederland tekenden, mede namens hun overkoepelende beroepsorganisaties in het bijzijn van de minister van Financiën Wopke Hoekstra voor de klimaatdoelen in het kader van het klimaatakkoord uit Parijs. De vijftig handtekeningen waren goed voor een commitment van meer dan 3.000 miljard euro, ja u leest het goed meer dan drieduizend miljard euro. De financiële wil op deze manier een substantiële bijdrage leveren aan verduurzamingsprojecten om de energietransitie in de verschillende sectoren van de economie en de samenleving goed vorm te geven. Nederland loopt met dit akkoord ver voorop in vergelijking met de andere Europese landen. Sommige buitenlandse vertegenwoordigers reageerden verbaasd, maar ook met een zekere mate van bewondering op dit initiatief, dat geheel op vrijwillige basis tot stand is gekomen. 

De overkoepelende organisaties waren allemaal vertegenwoordigd door hun voorzitters. Chris Buijink, van de Nederlandse Vereniging van Banken zei in dit verband:  “Als financiële sector kunnen wij samen met onze klanten het verschil maken. Ik ben er trots op dat wij dit niet alleen doen, maar samen met de drie andere koepels.” Buijink waarschuwde al vast de vastgoedsector dat het menens is voor wat betreft het energielabel dat in 2023 voor kantoren gaat gelden. Wat klimaatdoelen betreft heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de volledige steun van De Nederlandsche Bank, die samen met de Franse en Engelse toezichthouder voorop lopen op dit gebied.

Namens het Verbond van Verzekeraars voerde Willem van Duin het woord. “De hele verzekeringssector voelt de urgentie en de noodzaak om nog meer specifieke aandacht voor het klimaatbeleid te ontwikkelen. De kracht van deze ondertekening is dat de hele sector zich verbindt aan het terugdringen van CO2.”

Shaktie Rambaran Mishre namens de Pensioenfederatie zei het als volgt: “Pensioenfondsen beleggen om hun deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden. Maar we willen ook dat zij daarvan kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom committeren we ons vandaag aan afspraken over het terugdringen van CO2.”

De voorzitster van DUFAS, Roelie van Wijk benadrukte dat de  Nederlandse financiële sector, wereldwijd gezien, een unieke stap gezet heeft door samen te werken binnen de gehele keten om de klimaatdoelstellingen van de overheid te helpen behalen. “We hebben anderhalf jaar aan dit commitment gewerkt en het is fantastisch dat we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Het is nu de taak van de financiële sector om de afspraken te implementeren en op transparante wijze voortgang te laten zien.”

Inhakend op de laatste zin van Van Wijk kan niet onvermeld blijven dat het om een inspanningsverplichting gaat. Maar deze is niet vrijblijvend aldus Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur van APG, die namens de 4 koppels het woord voerde. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren de ondertekenaars daarover publiekelijk. Uiterlijk 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend voor al hun relevante financieringen en beleggingen. Partijen zullen dan toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs.

Meetmethodes

Op dit moment zijn er verschillende meetmethodes beschikbaar. Sommige methodes zijn geschikter voor bepaalde delen van de balans dan andere. Instellingen bepalen zelf welke methodes zij voor welke delen van de balans gebruiken en leggen dat ook uit. Nederlandse financiële instellingen streven naar harmonisatie en vergelijkbaarheid van methodes. In dat kader organiseren de vier financiële brancheverenigingen onder andere tweemaal per jaar een conferentie over het meten van klimaatimpact.

Internationaal zijn er nog geen standaarden. Er is wel het zogenaamde PCAF, het samenwerkingsverband van 14 Nederlandse financiële instellingen dat staat voor Platform for Carbon Accounting Financials. Zij werken aan het harmoniseren en implementeren van een gezamenlijke methodologie om de carbon footprint van hun investeringen en leningen te meten. Daarnaast is er een internationale denktank, genaamd “The 2 Investing Initiative.” Zij hebben de PACTA tool ontwikkeld en die tool wordt gebruikt om te monitoren of een portefeuille in lijn is met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Foto: van links naar rechts, Willem van Duin, Roelie van Wijk, Shaktie Rambaran Mishre en Chris Buijink.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *