Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

Nederland in de greep van een nieuw virus

08 november 2022

Het zit de corporatiesector mee in 2022. Er mag, nee er moet weer flink worden gebouwd. Elke gemeente 30% sociale huur. Gemeenten die niet willen meewerken worden gemaand. Middenhuurwoningen mogen weer worden gebouwd. De verduurzaming krijgt een impuls. Hoge energielasten kunnen de huurders immers niet betalen. Om dat te bekostigen wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Alles gevat in de Nationale Prestatieafspraken. Op 13 oktober zijn deze uitgewerkt in provinciale afspraken en die tellen inderdaad op tot ruim 900.000 woningen. Er wordt hard gewerkt om die weer te vertalen in regiodeals. Ondertussen wordt door de corporaties de begroting 2023 opgesteld en, nog belangrijker, de meerjarenbegroting die weer de basis is voor de dPi. En ja, Aedes heeft de Nationale Prestatieafspraken getekend, dus die plannen nemen we op in de begroting. Op papier gaan we dus een gouden toekomst tegemoet. Misschien wat tegenwind, maar dan moeten we gewoon wat harder trappen. Maar, beste corporatie, word u geen zand in de ogen gestrooid?

Hebben we het hier niet over de kleren van de keizer? Hoeveel woningen kunt u bouwen als u hier 300.000 euro voor moet betalen? Wie gaat die woningen bouwen als de bouwsector in de coronatijd is leeggestroomd? Kunt u de rente- en aflossing van de leningen nog betalen als een normhuur van 550 euro wordt geïntroduceerd en de rente 4% bedraagt? En mocht u het toch nog positief inzien, dan is met de Porthos uitspraak de vraag toch niet meer te beantwoorden waar in de komende 10 jaar 900.000 woningen gebouwd worden?

Is Nederland besmet met het sprookjesvirus? Geloven we de asielzoekersstroom te kunnen opvangen met de extra woningen? Geloven we zonder Russisch gas te kunnen verduurzamen door versneld alle woningen met E, F en G-labels?  Wist het kabinet al niet langer dat door stikstof de plannen niet konden worden uitgevoerd? De Porthos uitspraak was een teleurstelling, maar geen verrassing. Heeft het kabinet niet voor een sigaar uit eigen doos gezorgd door bij de afschaffing van de verhuurderheffing tegelijkertijd te zorgen voor fors extra lasten bij de corporaties? Denk aan extra investeringen in leefbaarheid, geen inflatievolgend huurbeleid, huurverlaging en extra uitgaven voor vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

Complotdenkers kunnen waarschijnlijk zo nog wel doorgaan. Gelukkig zijn er nog experts die met beide benen op de grond staan en die roepen op om na te blijven denken en realistisch te zijn bij de begroting. Hoewel, die reptielenschoenen van de minister …

Cosmo Schuurmans

  • Jan van walsem

    Prima commentaar en helaas maar al te waar; houdt toch eens op met sprookjes te vertellen of er in te geloven!

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *