Nationale Bank van België heeft sleutelrol bij NextGenerationEU herstel project

12 juli 2022
Kennisbank

De Nationale Bank van België (NBB) gaat de Europese Commissie ondersteunen in de financiering van het belangrijke NextGenerationEU-herstelproject. De Commissie heeft immers besloten om beroep te doen op de marktinfrastructuur en expertise van de NBB voor de uitgifte van het zeer omvangrijke obligatiepakket dat een waarde heeft van ruim 800 miljard euro. Tijdens de coronacrisis besloot de Europese Commissie de lidstaten te gaan ondersteunen met een omvangrijk herstelproject dat de Unie groener, gezonder, digitaler en veerkrachtiger moet maken. Het pakket kreeg de naam NextGenerationEU en zal gefinancierd worden met middelen die ter beschikking komen dankzij de uitgifte van schuldeffecten met een looptijd van drie maanden tot dertig jaar. In totaal gaat het om een investeringsprogramma van meer dan 800 miljard euro. Voor de uitgifte van deze obligaties heeft de Europese Commissie nu besloten een beroep te doen op de Europese Centrale Bank en op de Nationale Bank van België. Terwijl de ECB als betaalbank zal fungeren zal de NBB de uitgifte van de obligaties in haar effectenvereffeningssysteem verzorgen.

De NBB is een van de weinige centrale banken in het eurosysteem die een effectenuitgifte- en vereffeningssysteem heeft ontwikkeld. De NBB Dienst Betalingen en Effecten kan bogen op een jarenlange ervaring in deze activiteit en op veel humane alsook technologische knowhow. De Dienst verwerkt bijvoorbeeld al sinds 1991 de effecten van het Belgische Agentschap van de Schuld en van vele Belgische en buitenlandse emittenten. Aan de samenwerking ging een formele selectieprocedure vooraf waarbij de NBB als uitverkoren partner werd aangeduid.

Pierre Wunsch, Gouverneur van de Nationale Bank van België : “De samenwerking met de Commissie is een zeer mooie opsteker voor een belangrijke activiteit van de Nationale Bank die weinig bekend is bij het grote publiek. We beschikken over een performant Departement Financiële Markten en dit wordt vandaag nogmaals bewezen.”

De intentieverklaring die zal leiden tot het samenwerkingsakkoord werd vanochtend ondertekend door EU-commissaris Johannes Hahn (Budget & Administratie), ECB-bestuurslid Fabio Panetta en Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België. De bedoeling is dat de samenwerking, na de nodige technische en juridische voorbereidingen, tegen de zomer van 2023 start.

De Commissie kan in de toekomst ook voor de uitgifte van andere financiële projecten, bijvoorbeeld het RePowerEU-programma dat Europa minder afhankelijk moet maken van Russische olie en gas, een beroep doen op de NBB.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *