Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid

02 augustus 2022
Kennisbank

Vanuit het Insitute for Financial Crime, afgekort IFFC, is het initiatief gelanceerd om gezamenlijk toe te werken naar een ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid’. Met andere woorden doelstellingen formuleren en voorstellen doen voor mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk, publieke én private organisaties, de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan. Het IFFC wil met een aantal bruggenbouwers een dergelijk akkoord opstellen en dit in het vierde kwartaal van dit jaar aanbieden aan politiek Den Haag.

​Via deze link van het IFFC kunt u aangeven of uw organisatie of u persoonlijke wenst deel te nemen aan de voorbereiding van een Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *