Mirjam Verhoeven, COO van de Volksbank treedt terug

16 november 2020

De Raad van Commissarissen van De Volksbank maakte afgelopen week bekend dat Chief Operating Officer Mirjam Verhoeven in goed overleg terugtreedt als directielid van De Volksbank. Verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank hebben geleid tot dit besluit. De Raad van Commissarissen acht het een passend moment om de samenwerking te beëindigen. Mirjam Verhoeven was in de driehoek ICT, Operations, Marketing & Innovatie ruim 18 jaar verbonden aan De Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties bedankt de Raad van Commissarissen Mirjam Verhoeven voor haar inzet en wenst haar veel succes in de toekomst. Al eerder dit jaar, in september jongstleden, verliet de CFO Pieter Veuger het bedrijf. 

De taken van COO Mirjam Verhoeven worden momenteel verdeeld tussen de directieleden, in afwachting van het nieuwe strategische plan 2021 – 2025 dat pending is. De taken van de vertrokken CFO Pieter Veuger worden op ad interim basis waargenomen door de CEO Martijn Gribnau. De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat draagt De Volksbank bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. Het hoofdkantoor van De Volksbank is gevestigd in Utrecht.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *