Minister Van der Steur nu toch echt in de problemen…

13 januari 2016

Michel Klompmaker
Bij de vorige twee “akkefietjes” kwam minister Ard van der Steur nog redelijk weg, omdat het deels ook zaken betrof die door zijn voorganger(s) in gang gezet waren. Excuses waren op zijn plaats en de minister beloofde eind 2015 plechtig beterschap, maar nu liggen de kaarten toch duidelijk anders. Er is nu maar een conclusie mogelijk en dat is zo snel mogelijk aftreden.

Belangrijk voor een (integere) organisatie is de toon aan de top… Daarbij geldt dat integriteit natuurlijk in het kwadraat van belang is voor een ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja, er vallen nogal eens wat steken op dat ministerie, zoals blijkt uit recente publicaties rond het Openbaar Ministerie en de Politie.  Maar dat valt eigenlijk in het niets als men het dossier rond de minister zelf in ogenschouw neemt. We besparen u de details, maar het komt er in het kort op neer dat de minister veel te snel geoordeeld heeft over de MH17 patholoog-anatoom, Professor George Maat. Inmiddels zijn er door diverse leden van de Tweede Kamer 42 vragen gesteld, waarbij de kern van de zaak is dat er grote twijfel bestaat over het optreden van Van der Steur, met betrekking tot feitelijke informatie die zou zijn achtergehouden voor de Tweede Kamer.
George Maat raakte als forensisch expert in de problemen, na een lezing van hem waarbij beelden van MH17-slachtoffers werden getoond. De minister noemde de beelden ongepast en onsmakelijk en beëindigde de samenwerking met de professor. George Maat liet het er niet bij zitten, hij zocht eerherstel, omdat hij ervan overtuigd is dat hij niets fout heeft gedaan. Enkele Kamerleden eisten dat het politieonderzoek naar het handelen van Maat openbaar moest worden gemaakt. Het rapport ging naar de Kamer, maar meer dan de helft was zwartgelakt. Kamerleden mochten het wel inzien, maar uitsluitend vertrouwelijk, met andere woorden er mocht niet in het openbaar over worden gepraat. Ook de professor mocht het politierapport inzien. Hij mocht geen kopieën maken, maar hij kon wel het rapport met potlood overschrijven. En zo werd alsnog begin januari het geheime politierapport door de professor over deze kwestie in de openbaarheid gebracht. Een van de conclusies uit het rapport is dat Van der Steur te snel tot actie overging. De onderzoekers raden Van der Steur aan altijd eerst een feitenonderzoek met hoor- en wederhoor te doen, voordat er wordt overgegaan tot maatregelen. Ook staat in het onderzoek dat het tonen van de MH17-beelden niet enkel te wijten is aan Maat. Deze informatie is vervolgens niet met de Kamer gedeeld in de Kamerbrief over het politierapport. De Kamer gaat volgende week aan de slag met deze minister, die dit debat naar alle waarschijnlijkheid politiek gezien niet zal overleven.
Dan maar direct een grote opruiming en heroriëntatie
Mocht Van der Steur niet meer langer houdbaar zijn als VVD-coryfee, dan moet er maar een creatieve oplossing gevonden worden, ervan uitgaande dat het kabinet nog even wil doorregeren tot de verkiezingen van volgend jaar. Gezien de problemen op dit grote ministerie, graag zo snel mogelijk weer terug naar normale proporties, met een echt Ministerie van Justitie en de Politie weer onmiddellijk terug naar Binnenlandse Zaken, maar dan wel met een nieuwe, sterke minister. De huidige minister, Ronald Plasterk kan dan gewoon weer terug naar de Universiteit. Nu we dan toch creatief bezig zijn, dan ook maar direct een nieuwe Staatssecretaris ter bestrijding van alle soorten van fraude, zoals die er ook in het buitenland zijn. Deze nieuwe bewindsvrouw (of -man) kan zich dan uitsluitend bezig houden met alle aspecten rond fraude, een echte baan met perspectief!
Dan nog een laatste, vrijblijvend advies aan de geachte minister Van der Steur, haalt u er alstublieft niemand bij uit de Tweede Kamer om u te helpen met het opstellen van het persbericht over uw vertrek…

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *