Michel Klompmaker genomineerd voor de Nationale Compliance Award

21 februari 2023

Met enige trots berichten we u dat de oprichter en hoofdredacteur van het Risk & Compliance Platform Europe, Michel  Klompmaker, onlangs aangenaam verrast werd met zijn nominatie voor de Nationale Compliance Award. Het Nederlands Compliance Instituut faciliteert jaarlijks de verkiezing en uitreiking van de Nationale Compliance Award aan de persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliance functie in het bijzonder. In de circa 25 jaren dat compliance in Nederland in organisaties is verankerd, is het uitgegroeid tot een volwassen vakgebied waarin specialisten vanuit verschillende disciplines werkzaam zijn. In verschillende sectoren is compliance een belangrijk onderdeel geworden van de organisatie en is veelal ingebed op grond van wettelijke verplichtingen. Het Nederlands Compliance Instituut heeft in 2004 de Nationale Compliance Award ingesteld. Eerdere winnaars waren onder andere de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in 2021, Erik Reissenweber in 2020, Geert Vermeulen in 2019 en Muel Kaptein in 2018. De allereerste winnaar, in 2004, was Wim Lieve. Via deze link kan er gestemd worden. 

De criteria waaraan een nominatie dient te voldoen, zijn:

  • Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit;
  • Grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking;
  • Is sectorbreed actief betrokken bij kennisoverdracht;
  • Innoverende ideeën;
  • Blijk gegeven regelmatig publicaties op te stellen op het terrein van compliance en integriteit;
  • Heeft voorstellen ontwikkeld die bijdragen tot verhoging van efficiency en kwaliteit van compliance.

Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd. Alle nominaties zullen aan de jury worden voorgelegd. De jury controleert of de genomineerden inhoudelijk voldoen aan de gestelde criteria. Hierna zal de notaris beoordelen of de genomineerden voldoen aan de minimumvereisten.
Vervolgens worden de genomineerden op de hoogte gesteld en gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de nominatie. Via verschillende media worden verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de genomineerden. Dit kan van 13 februari t/m 13 maart 2023. De uitkomst hiervan zal meetellen in het besluit van de jury. Het Publiek heeft één stem in de jury.
De jury moet met een meerderheid van stemmen de winnaar kiezen. De uitreiking van de award vindt plaats tijdens onze Relatiedag op 13 april 2023. Notaris mr. J. Wolterink ziet toe op het juiste verloop van het proces, maar zal zich niet inhoudelijk bezighouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen.

De tekst rond de nominatie van Michel Klompmaker die het organiserende comité ter gelegenheid van de Award op haar website vermeldt is als volgt: “Michel organiseert al ruim vijftien jaar uiteenlopende Risk & Compliance congressen waarbij good practices worden gedeeld, inspiratie en networking gelegenheid wordt geboden. Hij verschaft een nuttig podium voor een sterk gegroeide groep van professionals, thought leaders, senior management, en toezichthouders uit binnen- en buitenland en uiteenlopende sectoren. Zijn online R&C platform is vrij toegankelijk in negen talen en hierdoor een welkome bron van inspiratie, ook voor het broodnodige tegengeluid. Hierdoor worden uiteenlopende good practices, toezicht toepassingen en gezichtspunten uit alle regio’s in Europa beter toegankelijk gemaakt. Het R&C platform haakt telkens opnieuw in op nieuwe trends (cybercrime, bitcoins, ESG, regtech, etc.) terwijl bestaande, vaak weerbarstige, thema’s met volharding gevolgd blijven worden (klokkenluider bescherming, risk assessment, ERM tooling, etc.). Het platform fungeert ook als oriëntatiepunt in geval van een career switch, recruitment en selectie. Dit heeft een positieve impact op de loopbaan van een sterk groeiende groep van compliance professionals. De lange traditie van congressen (ook in specifieke context zoals Behavioral Risk) illustreert extra aandacht voor diversiteit van sprekers, prima verzorging, prikkeling van de geest zoals tijdens terugkerende professorendebatten en interactie. Michel / het platform houdt de sector alert als verlies van effectiviteit of vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van organisaties in het geding is, zoals in geval van hang naar regelzucht, te veel optimisme over bereikte resultaten, te veel zelfgenoegzaamheid. Michel stimuleert professionals met (de activiteiten en publicaties van) het R&C platform om verder te denken, de rug recht te houden en door te zetten. Kortom, een baken van inspiratie en plezier in het werk waardoor ook jongeren wordt aangetrokken om de risk- en compliance sector te versterken en ook te blijven vernieuwen. Dit is van wezenlijk maatschappelijk belang.” 

De 3 overige genomineerden zijn Jelle van Baardewijk – filosoof, lector bedrijfsethiek, co-maker ‘De Nieuwe Wereld’,  de Vereniging voor Compliance Professionals VCO  en Follow the Money.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *