Meer en meer woningcorporaties werken samen met het KCAF

22 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, afgekort KCAF werkt nu samen met zeven woningcorporaties. Dit is echt van de laatste tijd. Inmiddels hebben ook andere woningcorporaties belangstelling getoond. Corporaties maken namelijk een andere afweging dan de eigenaar-bewoners waarbij de financiële afschrijving en de toekomstbestendigheid van woningen in bredere zin een rol speelt. Het KCAF constateert dat er bij veel woningcorporaties onvoldoende kennis aanwezig is op het gebied van funderingsproblematiek. Kijken we naar het TV Nieuws de laatste dagen, dan zien we op het nieuws dat in Heesch (Noord-Brabant) opeens bewoners hun huizen moeten verlaten. Ander heikel dossier, vooral voor de provincie Overijssel en natuurlijk de bewoners is de verzakking van de huizen langs het kanaal bij Vroomshoop. Voor diegenen die het nog niet wisten, zeker 1 miljoen woningen (Nederland telt er in totaal 7,7 miljoen) lopen een serieus risico op verzakkingen en funderingsschade. DE schadekosten kunnen oplopen tot meer dan 60 miljard euro. We spraken erover met Ruud van Workum van het KCAF. Het KCAF zal ook spreken op het komende RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september aanstaande in Utrecht.  

Ruud van Workum bericht ons dat corporaties zich meer en meer gaan realiseren dat zij op zijn minst het probleem in kaart moeten brengen. Van Workum: ” Eén van de items waar ze veel belangstelling voor hebben is de door ons ontwikkelde FunderMaps Lokaal. Dit is een van de toepassingen vanuit onze omvangrijke database. Daarmee kan een corporatie de funderingsrisico’s van haar bezit beter in beeld brengen. Vele gegevens en analyses kunnen in kaartlagen worden weergegeven. Het is echt een tool om beleid mee te maken.”

Mochten er twijfels zijn over mogelijke toekomstige funderingsproblemen dan is het verstandig om woningcomplexen te monitoren op droogstand van paalkoppen, scheurvorming en dergelijke. Het KCAF deed de afgelopen jaren ervaring op met het digitale monitoren van woongebouwen onder de naam ‘Code Oranje’ in samenwerking met de TU Delft. In een volgend artikel gaan we hier nader op in met illustraties.

Daarnaast voert het KCAF voor corporaties de regie over funderingsonderzoek als dat noodzakelijk is. Dat kan gaan van grof naar fijn en van bovengronds naar ondergronds. Want funderingen opgraven en onderzoeken doe je pas als dat echt noodzakelijk blijkt omdat het relatief duur is. Als ondergronds funderingsonderzoek dan toch noodzakelijk is dan is voldoende vakkennis aan de opdrachtgeverskant onmisbaar. Het KCAF voert zelf geen funderingsonderzoeken uit, maar kan wel de opdrachtgeversrol op zich nemen door de uitvraag te verzorgen en toezichthouden op de kwaliteit van het onderzoek, de onderzoeksresultaten analyseren en die vertalen naar beleidsvoorstellen.

Van Workum besluit met: “Regelmatig komt het voor dat zich funderingsproblemen voordoen in qua eigendom gemengde complexen waar een funderingsaanpak noodzakelijk is. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige benadering van eigenaar- bewoners en Verenigingen van Eigenaars. Daar hebben wij als KCAF veel ervaring mee.”

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *