Marco Cevat : 'Toptalent zit niet meer bij de Big-4’

04 november 2014

Michel Klompmaker
Donderdagavond 30 oktober te Hoofddorp, stond in het teken van de aftrap van een nieuwe management consulting entiteit die van plan is om het radicaal anders te gaan doen. Maar hoe dan? Wij spraken erover met Marco Cevat, de CEO van VirtualCC.
Moeten de grote bureaus in Nederland zich nu zorgen gaan maken ? Dat is de vraag. Toch kunnen we niet om een aantal vaststellingen heen. Laten we maar beginnen met de bijdrage in de kosten van de overhead die aan de klanten in rekening gebracht wordt. Je hoeft geen wiskundige te zijn om met betrekking tot de hoogte daarvan de juiste conclusie te kunnen trekken. Laten we het maar voorzichtig stellen, ze zijn iets aan de hoge kant. Dan de aanpak, die komt, met alle respect voor de kwaliteit, nogal eens standaard en procesmatig over bij de klanten. En wat gebeurt er na het advies? Wie gaat het implementeren? En dan de aanbestedingsprocedures, zoals die gelden, met name bij de overheid. Drie maanden een heel team van een mannetje of tien er op zetten om de aanbesteding in de wacht te slepen onder de prijs, en dan via de kleine lettertjes uiteindelijk het project veel duurder afleveren bij de klant…
Het zal radicaal anders gaan dan voorheen
Marco Cevat ziet de komende tien jaren als uitdagend en vol kansen, maar er zal binnenkort drastisch ingegrepen moeten worden, omdat volgens hem een aantal trends onomkeerbaar zijn. Hij baseert zich daarbij op een aantal vaststellingen van derde partijen, onder andere van Twijnstra & Gudde, die onlangs tot de conclusie kwamen, na grondig onderzoek, dat de waarde van zakelijk onroerend goed in Nederland ongeveer 40 % is overgewaardeerd. En dat goodwill nog steeds op de balans staat, waar de kennis in de hoofden zit van consultants die al lang als zelfstandige werken. Een andere trend is dat standaardoplossingen meer en meer verleden tijd zijn en dat de inzetbaarheid van toptalent geen fysieke of nationale grenzen meer kent. Data en mensen zijn overal en altijd inzetbaar.
Een ander belangrijk fenomeen van de laatste jaren is de uittocht van toptalent bij de grotere kantoren, inclusief de grote advocatenkantoren. Het echte talent wil niet langer gedwongen worden om te functioneren binnen de door anderen vastgestelde denkkaders. Talent dat van de top een commerciële target meekrijgt is verspilling van dat talent en levert slechte accountmanagers op. Talenten willen geïnspireerd worden door andere talenten. Ook op business level. Volgens Cevat zit het toptalent al lang niet meer bij de big Big-4 van de consultancy kantoren. Hij voorziet steeds meer projectmatige groepen met toptalenten ontstaan dankzij de netwerken via internet die gezamenlijk zich gaan inzetten op projectbasis, mogelijk gemaakt door VirtualCC. Cevat verwijst naar de Middeleeuwse structuren, waarbij samenwerkingsverbanden ontstonden, doordat de handelaars uit hetzelfde straatje of in de buurt soortgelijke activiteiten uitoefenden. Cevat noemde daarbij het voorbeeld van de Zadelmakerstraat, waar verschillende specialistische beroepen konden inspelen op de vraag van de klant naar het perfecte zadel…
Cevat houdt wel van een beetje provoceren
Marco Cevat: “Wij zijn de ’game changer’ van de consultancy branche, aldus genoemd door een concurrent.  Het oplossen van complexe vraagstukken vraagt immers een open mind èn het lef om buiten de gebaande paden te denken. Om tot de beste antwoorden te komen, verbinden we de meest briljante en ervaren mensen op slimmer wijze met elkaar. Creativiteit start immers met de dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken.”
Marco Cevat houdt wel van een beetje provoceren. Zo ontvingen we na afloop een plastic kokertje met gebakken lucht erin…met een stukje tekst dat we u niet willen onthouden. ‘Dit is de laatste keer dat u gebakken lucht van een consultant krijgt. Samenstelling: vage algemeenheden, standaardoplossingen, generieke modellen, en re-used one-size-fits-all rubber-stamp solutions. Bevat geen bedreigende inhoud of iets dat naar revolutie geurt, maar slechts herkauwde warme lucht. Geproduceerd in een omgeving die vrij is van nieuwe ideeën en inspiratie. Sporen van achterkamertjes en bedompte hutje-op-de-hei-atmosfeer kunnen aanwezig zijn. Gegarandeerd vrij van creativiteit of nieuwe toevoegingen. Inhoud staat niet onder druk en vormt ook geen gevaar voor u, uw omgeving of banksaldo. Verpakt in een prachtig ingericht kantoor, tussen het marmer, kunst en hoogpolig tapijt. Houdbaarheid: tot ver na de datum dat uw werkelijke probleem opgelost is.’
In de avonduren teruglopend naar het station via de slingerende Polaris Avenue in het altijd bruisende Hoofddorp, langs de kantoorkolossen van Sanoma en L’Oréal, kon ik nog wat namijmeren, de leegstand aanschouwende, over al het kapitaal dat daar geïnvesteerd werd…

  • Marc Pierar

    Ook ik hou van provoceren. Zo is mij niet duidelijk op welke trends deze ‘game changer’ doelt. Wel mis ik een belangrijk iets in zijn verhaal: de ontwikkelingen binnen IT de komende 10 jaar en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Allerlei andere trends zullen daarmee vergeleken rustig kabbelende beekjes blijken. En wat de uitspraak “Creativiteit start immers met de dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken” betreft, dat suggereert alsof we een keuze zouden hebben. Volgens mij zullen we de komende jaren gedwongen worden vanuit een nieuw perspectief te kijken. Moet je natuurlijk wel zo’n perspectief hebben. En precies dat mis ik bij menig consultant, anders dan het gebruikelijke bedrijfsmatige perspectief. Misschien komt het wel omdat menig consultant eigenlijk helemaal geen visie heeft (wat een provocatie!) op allerlei hedendaagse ontwikkelingen, met name die binnen de IT, in ieder geval niet een visie die verder kijkt dan de bedrijfskundige en marketing neus lang is. Dan moet je er ook politieke, culturele en sociale aspecten bij betrekken. Dat lijkt nog steeds een brug te ver zijn voor de meeste consultants. Of provoceer ik nu te erg?

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *