Lockdown of Knock-out? Deel 7: L’histoire se répète ?

27 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gaat de geschiedenis zich herhalen? De maand juli is nog niet eens afgelopen en toch zien we een opmerkelijke groei in het aantal besmettingen met Covid-19 wereldwijd. Afgelopen zaterdag, 25 juli stond de officiële teller van het aantal wereldwijd op 16.200.000 besmettingen. Kunnen we een vergelijking maken met de Spaanse griep, die in 1918 begon en twee jaar als pandemie over de wereld raasde? Wat sowieso vaststaat is dat bij de Spaanse griep er drie grote besmettingsgolven waren, waarbij de tweede golf de meeste slachtoffers maakte enkele weken nadat de bevolking toentertijd de restricties bij de eerste versoepeling volledig negeerde en men feest ging vieren op straat. Het gezegde “L’histoire se répète” klinkt wrang in dit verband, zeker als men in ogenschouw neemt het aantal van 50 miljoen overlijdens als gevolg van de Spaanse griep, maar de meest recente cijfers van juli zien er qua trend niet zo goed uit.

Even terug naar de actualiteit van de maand juli die nog niet voorbij is. Het is opmerkelijk dat in de afgelopen periode, verspreid over de afgelopen weken, elke dag dezelfde dag van de voorafgaande week overtrof in het aantal besmettingen. De verwachting is dan ook dat op basis van deze trend de komende week de grens van 300.000 besmettingen per dag zal worden bereikt.

Op 25 juli stond de teller voor wat betreft het totaal aantal besmettingen op 16.200.000. De verwachting is dat eind juli de teller rond de 17.500.000 zal staan. Alleen al in de maand juli 2020 zijn er 7 miljoen gevallen extra bijgekomen, over toename gesproken. Voor de liefhebbers van cijfers vergelijken we even de cijfers van de afgelopen vier vrijdagen: 3 juli 213.548, 10 juli 236.918, 17 juli 240.350 en 24 juli 289.028 nieuwe besmettingen.

Vooravond van fundamentele veranderingen

De EU-top van afgelopen week bracht het een en ander aan het licht. Voortaan kan er door de EU voor het eerst rechtstreeks op de kapitaalmarkt geld geleend worden en worden er EU belastingen ingevoerd. Veel te laat naar onze mening, maar ja dat komt omdat de meeste landen om politieke redenen willen vasthouden aan nationale belastingwetten en de zogenaamde nationale soevereiniteit. Het gezonde verstand is vaak een beetje afwezig als het om zaken gaat als Europese defensie en belastingpolitiek. Zo houdt Nederland angstvallig vast aan haar nationale defensie. Dat deden ze in 1940 ook met de Grebbelinie.

Laten we even om ons heen kijken en dan zien we al snel dat alleen de EU als eenheid de nodige potten kan breken, zowel politiek als economisch. Het moet dan wel snel intern orde op zaken stellen en allerlei niet democratische lieden snel tot de orde roepen, zoals de bestrijder van de Hongaarse persvrijheid. Ook zal de EU zich ernstig moeten afvragen in hoeverre zij nog nieuwe banden wil aanknopen met China, een land dat zich maar één doel gesteld heeft en dat is om in 2049 als machtigste land ter wereld erkend te worden.  De manier waarop op 1 juli jongstleden de nieuwe wet in Hong Kong is ingevoerd spreekt boekdelen. Op naar de verloren zoon, het eiland Taiwan. Moeten we daar als EU aan meewerken? En wat te denken van de grootste maffiaorganisatie ter wereld? De 80 miljoen leden van de Communistische partij, die als aan soort Stasi*- agenten de handel en wandel van de overige Chinezen in de gaten moeten houden…

Lang leve Lucky TV !

  • Stasi is de afkorting van Staatssicherheitsdienst, de gevreesde Oost-Duitse inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *