Photo: Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken

“Klusjesman” van premier Rutte mag tijdelijk coördinator sancties worden

07 april 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De “politieke klusjesman” van de Nederlandse premier wordt weer van stal gehaald en mag zich nu Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving noemen in afwachting van zijn voordracht als Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Tja, Stef Blok was al eerder minister van Economische Zaken en Klimaat (2021), minister van Buitenlandse Zaken (2018-2021), minister van Veiligheid en Justitie (2017) en minister voor Wonen en Rijksdienst (2012-2017). Toen hij minister van Wonen en Rijksdienst was heeft hij een spoor van vernieling achtergelaten in de sociale huisvesting. De gevolgen van zijn beleid, met onder andere de verkoop van hele blokken sociale huurwoningen aan buitenlandse  investeerders zijn heden ten dage nog steeds zichtbaar en voelbaar. Maar ja, Stef Blok is van alle markten thuis, dus nu mag hij als nationaal coördinator sancties aan de slag.   

U begrijpt dat wij geen voorstander zijn van het zo maar plaatsen van bewindslieden op allerlei belangrijke posten. Maar dat schijnt in Nederland in de kringen rond premier Rutte nogal eens voor te komen. Zo is om maar een voorbeeld te noemen, een niet juriste, overigens zeer vriendelijke dame, als minister beland op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe zouden al die vakinhoudelijke ambtenaren dat vinden? Hoe zou u het vinden als u door een niet chirurg in het ziekenhuis geopereerd wordt?

In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. De implementatie van sancties en het toezicht daarop moet verbeterd worden. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven. Zijn taak is de coördinatie tussen de verschillende betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties en hij geeft daarbij leiding aan een rijksbrede stuurgroep waarin alle betrokken ministeries en uitvoeringsinstanties deelnemen.

Er wordt een stuurgroep in het leven geroepen en vanuit de verschillende betrokken ministeries en departementen worden extra mensen die zich speciaal richten op uitvoering en handhaving van de sancties tegen Rusland erbij betrokken. Deze ambtenaren werken sinds enkele dagen samen in een taakgroep onder de dagelijkse leiding van Buitenlandse Zaken.

Ondertussen heeft de Nederlandse ministerraad besloten de heer Stef Blok voor te dragen als Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Hij is geselecteerd via een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van de Algemene Bestuursdienst. De Europese Rekenkamer is een instelling van de Europese Unie. De hoofdtaak van de Europese Rekenkamer is het controleren van de financiën van de Unie. De Europese Rekenkamer werkt als een college van 27 leden, één per lidstaat. De leden van de Europese Rekenkamer worden benoemd door de Raad van de Europese Unie, na raadpleging van het Europees Parlement, op voordracht van hun respectieve lidstaten.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *