Kanteling van het antiwitwasbeleid moet nog steviger

15 november 2022

In zijn FD-column van 2 november jl. schrijft Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit: “De stapel stukken inzake de aanpak van witwassen is ditmaal groter dan ooit: evaluatierapporten, beleidsrapporten, een wetsvoorstel en vele artikelen. Het beeld dat daaruit ontstaat is dat de aanpak van witwassen een duidelijke kanteling ondergaat: doelmatiger en doeltreffender. Toch kan het nog beter en sneller. Focus bij opsporing op ‘verdachte’ transacties in plaats van op ‘ongebruikelijke’ zoals nu gebeurt.” Marcel Pheijffer is dagvoorzitter tijdens de 14e editie van het Jaarcongres De Aanpak van Witwassen op 24 november in Amsterdam.

Tijdens het congres, waar de gehele anti-witwasketen vertegenwoordigd is, passeren de laatste ontwikkelingen de revue:

• Onderzoek Algemene Rekenkamer: kansen voor een effectievere bestrijding van witwassen
(Johan van Wilsem, Strateeg onderzoeker J&V, Algemene Rekenkamer)

• Nieuwe beleidsagenda aanpak witwassen naar aanleiding van de uitkomsten (inter)nationale onderzoeken
(mr. drs. Zosha Zuidema, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Justitie en Veiligheid)

• Naar een intelligence gestuurde aanpak van witwassen met financial crime scripting
(drs. Thom Snaphaan, Criminoloog en Projectleider Financial Crime Scripting, Functioneel Parket)

• Sanctiewetgeving en witwassen: handhaving in opkomst
(mr. Robbert de Bree, Advocaat, Wladimiroff Advocaten N.V.)

• Witwassen: bestrijding van een veelkoppig monster
(Hans van der Vlist, Oud-directeur FIOD en adviseur Ministerie van Financiën)

• Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
(mr. David Schreurders, Advocaat/partner, Simmons & Simmons LLP)

• Model Risk Management: hoe gebruik je Artificial Intelligence verantwoord en ethisch?
(dr. Evert Haasdijk, AI Expert Forensic, Deloitte Nederland)

• De zaak bunq/DNB: innovatie in witwasscreening en toezicht?
(mr. Guido Roth, Advocaat/partner, Finnius Advocaten)

• De jacht op rijke Russen: waarom we lang niet alles vinden
(Henk Willem Smits, Journalist, Follow the Money)

Accreditatie:
Holland Quaestor: 5 punten, NOvA 5 PO-punten, NBA , NOB (NEVOA en RB op aanvraag)

Meer informatie en inschrijven: https://www.jaarcongreswitwassen.nl/

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *