Is de Rechtspraak nog openbaar?

27 oktober 2021
Kennisbank

Paul Ruijs

Het enige dat rechters moeten dulden is dat ze op hun vingers worden gekeken in een openbare zitting. Als de rechter op verzoek van één van de partijen de deuren sluit bij een zitting waarbij geen minderjarigen zijn betrokken, dan is er wel iets bijzonders aan de hand, met name als dat verzoek afkomstig is van de Staat als eisende partij. Dat was het geval op 7 oktober jongstleden bij een kort geding in Rotterdam. Daarin eiste De Staat – op straffe van een dwangsom van maximaal 250.000 euro – van ene meneer Plug naast het verwijderen van oude en een verbod op nieuwe twitterberichten, ook een straatverbod in Leiden. Wat is hier aan de hand? 

De heer Plug had op nogal onorthodoxe wijze buurtbewoners van een in Leiden wonende Amsterdamse raadsheer gewaarschuwd dat op hetzelfde adres een gevaarlijke pedofiel woont. Namens de president van het Amsterdamse gerechtshof, de functionele baas van de in Leiden wonende raadsheer stelde De Staat bij monde van de landsadvocaat Kingma (tevens plaatsvervangend raadsheer) van Pels Rijcken dat die beschuldigingen onrechtmatig en onvoorstelbaar waren en geen enkele steun in de feiten vonden.

Plug, een erkend klokkenluider bij de ANBI Stichting Expertgroep klokkenluider verwierf die status nadat hij als gevangenbewaarder in Scheveningen ‘eervol’ was ontslagen en hij een zwijgdeal met justitie had afgeslagen over misstanden in de gevangenis. Hij kwam daarna in contact met de hoofdrolspelers uit een kwestie die in 2018 in een ARGOS uitzending als volgt werd ingeleid: “Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een café in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen.”

In de nasleep van de reacties op die uitzending volgden nog twee ARGOS reportages met Dutroux achtige onthullingen resulterend in een kamerbreed aangenomen motie (150 kamerleden stemden vóór!) die minister Grapperhaus opdracht gaf om onderzoek te doen naar Sadistisch Seksueel Kindermisbruik in Nederland en de sturende rol bij aangiftes daarvan door de Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Bij ARGOS hebben zich dan inmiddels meer dan 150 slachtoffers gemeld die los van elkaar overlappende namen en locaties noemen. Ondanks de gruwelijke, soms tot in detail beschreven ervaringen van Lisa en haar mede slachtoffers slaagde justitie er 8 jaar in om de feiten in de doofpot en vooral buiten de rechtszaal te houden.

Feiten en namen in notariële verklaring

Die feiten en de namen van de daders zijn opgenomen in een notariële verklaring en bekend bij de top van justitie én bij Mr. Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Toch valt na één van de sepot beslissingen van het OM in een klachtprocedure ex art 12 Sv de naam Joris Demmink in het AD van 16/02/2019 als verdachte. Raadsheer Wabeke, samen met Demmink al eerder betrokken bij het zogenaamde Rolodex onderzoek naar kinderporno, behandelt de klacht van Lisa. Hij wijst die als “kennelijk ongegrond” af en voorkomt daarmee een zitting en houdt zodoende het bewijs en de naam Demmink buiten de deur en het dossier. Pas als een oplettende luisteraar ARGOS een foto stuurt waarop Demmink en Wabeke samen in een privé situatie staan afgebeeld, maakt het AD er melding van dat de heren elkaar privé kenden en dat Demmink dus profiteerde van zijn beslissing.

In zijn commentaar veegt professor Theo de Roos, tevens raadsheer, de vloer aan met deze rechtsgang waarin Lisa en haar bewijs niet gehoord werd.

Paniek bij de landsadvocaat

De heer Plug grijpt de dagvaarding van De Staat aan om 24 uur vóór de aanvang van het kort geding het bewijsmateriaal, inclusief de lijvige notarisverklaring met de namen en toenamen van de daders, de locaties, details, etc. te deponeren bij de landsadvocaat en de rechtbank met de vragende opmerking: “Hoezo geen enkele steun in de feiten?”

De paniek moet volledig zijn geweest want binnen 3 uur lag er een klemmend en dringend verzoek van de landsadvocaat om de eis hoe dan ook achter gesloten deuren, zonder publiek te behandelen, met als bijkomend effect dat het niet is toegestaan dat partijen mededelingen doen over hetgeen tijdens de zitting aan de orde kwam.

Na 8 jaar tegenwerking had de inmiddels 23 jarige Lisa erop aangedrongen dat haar verhaal eindelijk een keer in een rechtszaal in het openbaar aan de orde kwam. Toen de dienstdoende rechter Mr. P. de Bruin (nota bene lid klachtencommissie seksueel misbruik) vóór aanvang van de zitting dan ook liet weten dat die zonder publiek zou plaatsvinden was dat onacceptabel voor Plug, zijn cameraman en zijn adviseur Mr. M. van Muiswinkel, de moeder van Lisa.

Plug en zijn medestanders besloten daarop de rechtbank te verlaten, waarna het van de rechter in al haar wijsheid toch een openbare zitting mocht worden. Alsof één elftal van het veld was weggelopen kon de zitting dus ”gewoon” in het openbaar doorgaan en de landsadvocaat zonder tegenspraak of belastend bewijs ‘entre nous’ zijn one man show opvoeren en ongehinderd scoren door uit te leggen hoe gevaarlijk types als Plug wel niet zijn voor het functioneren van de rechtsstaat.

Plug werd geheel naar verwachting – soms is het recht erg voorspelbaar – veroordeeld maar was als klokkenluider niet erg onder de indruk en…. er is altijd nog zoiets als hoger beroep.

 • Caroline Raat

  De kern van dit bericht lijkt te zijn dat ene meneer Plug niet als klokkenluider of melder, maar als ‘burgeractivist’ het nogal bont maakt op sociale media en ook met camera’s mensen wel erg hinderlijk achtervolgt, ook binnen privé-gebouwen: een korte blik op Twitter en filmpjes van diverse arrestaties maakt wel wat duidelijk. Daar ging deze zaak over, niet meer, niet minder.
  Uit dit blog wordt niet duidelijk of het besluit tot het sluiten van de deuren te maken heeft met het ‘niet op de vingers gekeken willen worden’ van rechters, of dat het andere redenen heeft.
  Het is best mogelijk dat meneer terecht melding heeft gemaakt van misstanden in de gevangenis waar hij werkte. In die zin is hij mogelijk klokkenluider en mogelijk onterecht eervol ontslagen.
  Dat hij zich vervolgens met Demmink-en Lisa-gate is gaan bemoeien, staat hem vrij, maar hij moet zich natuurlijk wel aan de gewone regels houden die voor iedereen gelden. Dat geldt ook voor gedrag in een rechtszaak, die niet gaat over de inhoud van Demmink-en-Lisa-gate, maar over het gedrag van Plug.
  Als meneer Plug tevoren aankondigt om publiekelijk daar het hele verhaal eenzijdig uit de doeken te doen, dan wordt een procedure nogal onmogelijk.
  Kijk hier naar zijn commentaar over babymoorden en andere Qanonachtige verhalen op de recente uitspraak in deze zaak: https://hetanderenieuws.nl/update-huig-plug-5-rechtbank-rotterdam-de-uitspraak/
  Ik gun deze meneer vooral dat hij de zaken laat rusten.

 • Jan Lucas Hendrik de Bone

  Ik gun het voor Lisa, met gans mijn hart, dat de waarheid boven tafel komt in de rechtbank. Ik gun mensen die hun hoofd in het zand steken een mond vol modder.

 • prof. dr.ir A.F.P. van Putten

  Lees aub ook het artikel ‘De fictie van openbaarheid van uitspraken’ op de website van Hollandpromote.com
  en/of ook ‘de meest fatale combinatie van functies in’de Nederlandse rechtspraak

 • Lex van Rootselaar

  Is er geen enkel medium dat de verklaringen van Lisa wil publiceren ? Of waarom geeft ze zelf dan geen boek uit met haar verhaal ?

 • vlierbloesem

  Ik begrijp dat het niet alleen Lisa betreft. Er wordt van meerdere slachtoffers gesproken. Van Lisa weet ik zelf niks. Maar ik heb al zo veel slachtoffers van misbruik gesproken, dat ik geneigd ben te geloven dat objectief en onpartijdig onderzoek hier op zijn plaats is.

 • Clasine van Bracht

  Het is een SCHANDE 😡 hoe onze vervuilde rechtspraak omgaat met “doofpotten”. De veelplegers dekken elkaar 👿.
  Zij die hieraan meewerken, wegkijken of zwijgen, zijn net zo schuldig. Echter de hemelse Rechter zal uiteindelijk het laatste oordeel vellen 💪💪✨.
  En voor de klokkenluiders een héél groot respect.

 • Jolene

  Zo blij dat Café Weltschmerz, Gideon van Meijeren, Isa Kriens en Jorn Luka eindelijk aandacht hebben voor het sadistisch ritueel kindermisbruik. Ik gun het Carolien Raat dat zij gaat inzien dat wegkijken niet meer lukt. De doofpot gaat open. 10% van het bewijsmateriaal in de zaak van het meest ernstig misbruikte kind in NL zou genoeg moeten zijn. Het is een gegeven dat dit bestaat. Helaas! 71% van de kinderporno wereldwijd, is opgenomen in NL. Wat denk je Carolien? Gun je Huig Plug nog steeds dat hij de zaak laat rusten? Of kijk je naar bijvoorbeeld het starterspakket van Isa Kriens, zodat je rustig in je eigen tempo kennis kunt maken met Sadistisch ritueel kindermisbruik?

 • C.Boon

  Diegenen die het openbaar behandelen van deze zaak tegenwerken, zouden goed gescreend moeten worden: dit deugt niet. En dat Plug lastig is: ja, natuurlijk is hij dat. Volg de regels en je wordt het bos ingestuurd! Het Scheveningse bos.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *