Investigative Interviewing is een vak apart

25 augustus 2020
Kennisbank

Of het nu gaat om een audit of een onderzoek naar een fraude, een IT-storing, een security-incident of een parlementaire enquête, goed onderzoek vraagt om goede interviews. De kern van een investigative interview, en daarmee onze interviewtraining, is een onderzoekende mindset. Het doel is het verzamelen van zoveel mogelijk juiste informatie die relevant is voor jouw feitenonderzoek. Investigative interviewing heeft een solide wetenschappelijke basis en de uitgangspunten zijn eenvoudig. Uit veel studies blijkt dat ze bovendien effectief zijn voor het omgaan met weerstand en het krijgen van goede informatie. Investigative interviewing is toepasbaar bij ieder feitenonderzoek en wordt wereldwijd gebruikt als interviewstandaard door overheden en in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door forensisch accountants, HR-managers, veiligheidsexperts, compliance officers, ongevallenonderzoekers, (bedrijfs)rechercheurs en toezichthouders. 

De training Investigative Interviewing bij How2Ask heeft het PEACE-model als basis. Dit interviewraamwerk is in de jaren negentig ontwikkeld door de politie in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met enkele universiteiten en voldoet aan de moderne standaarden voor interviews in feiten- en incidentenonderzoeken. PEACE staat voor de vijf fasen van het interview. Door deze stappen nauwgezet te volgen worden menselijke fouten geminimaliseerd, zowel bij de interviewer als de geïnterviewde. Alle technieken die men aangeleerd krijgt binnen iedere stap zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over communicatie en de werking van het geheugen.

Het PEACE-model biedt ruimte voor het gebruik van beproefde interviewtechnieken om herinneringen uit het geheugen op te halen, maar ook voor het neutraal confronteren en het effectief omgaan met weerstand tijdens interview. Hierdoor kunt u de verklaringsbereidheid van de geïnterviewde zo hoog mogelijk houden.

De  interviewtraining wordt zowel in-company als via open inschrijving verzorgd. Altijd in kleine groepen van maximaal 4 personen, zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht. How2Ask werkt met praktijkgerichte casuïstiek, trainingsacteurs en inhoudelijke feedback. Na twee dagen intensief trainen kunt u de interviewtechnieken direct in uw praktijk toepassen en de kwaliteit van uw feitenonderzoeken verbeteren.

Is u interesse gewekt om uw interviewvaardigheid verder te professionaliseren? Schrijf dan nu in via de website www.how2ask.nl of stuur een e-mail naar info@how2ask.nl voor meer informatie over bijvoorbeeld een in-company training.

Op de foto staan van links naar rechts Gerard Overmars, Joyce van der Mark en Roel Boon. 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *