Interpretatie van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

29 mei 2024

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM bericht dat vanaf 1 juli 2024 adviseurs en bemiddelaars verplicht zijn om consumenten actief te informeren over het bedrag van de afsluit- en doorlopende provisie bij particuliere schadeverzekeringen. De AFM wil de sector met een interpretatie meer duidelijkheid geven over deze actieve provisietransparantie en antwoord geven op veelgestelde implementatievragen.

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 in werking over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen treedt in werking per 1 juli aanstaande. De wetgever heeft als doel dat de consument zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald aan een adviseur en dat daar ook diensten van tegenover staan. De AFM heeft veel gesproken met de sector en hebben begrip voor de vragen die er zijn en de belemmeringen die worden ervaren. Met onze interpretatie willen wij duidelijkheid geven over onze visie op de nieuwe regelgeving.

Het toezicht zal gericht zijn op actieve provisietransparantie, waarbij het voor de consument duidelijk is welke dienstverlening hij kan verwachten en tegen welke prijs. En of hierover het goede gesprek heeft plaatsgevonden. De AFM gaat het een en ander qua naleving in de in de praktijk over drie jaar evalueren.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *