Ikigai in relatie tot data science

15 juli 2021
Kennisbank

Angelique Ruiter & Fabiënne Kortas

Hoe geef je een zinvol en gelukkig leven vorm in en met de wereld van data science? Dat was de centrale vraag van de sessie die wij verzorgden op 20 mei jongstleden tijdens het event Women in Data Science. Volgens het Japanse gedachtegoed heeft ieder mens één of meerdere ikigai: een reden van bestaan, een passie die de moeite waard is om voor te leven. Vier aspecten komen erin samen: je houdt ervan, anderen hebben er voordeel bij, je kunt eraan verdienen en je bent er goed in. Wie ons verhaal beluistert, trekt vroeg of laat ongetwijfeld de conclusie dat ikigai een logische keuze is als basis voor onze boodschap tijdens dat Event.

We hebben plezier in wat ze doen en we zijn er goed in. Ik, dat wil zeggen Angelique,  ben gedragswetenschapper, maar van oorsprong marktonderzoeker en heb veel ervaring opgedaan in user research en daarbij is gedrag een belangrijke variabele. Als gepromoveerd sociologe heb ik me ontwikkeld tot gedragswetenschapper ik haal mijn werkgeluk vooral uit het motiveren van mensen om zich te blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Uiteraard ben ik van nature heel nieuwsgierig en wil alles weten. Wat betreft werkplezier zit je dan natuurlijk als onderzoeker goed. Maar in mijn werk als gedragswetenschapper komt daar nadrukkelijk een element bij. Een element waar anderen baat bij hebben, in lijn dus met de ikigai-gedachte. Ik kan namelijk interventies bedenken die mensen ertoe aanzetten om hun carrière een andere richting te geven, bijvoorbeeld door een opleiding te gaan volgen. Velen zien daar tegenop, of zien het nut er niet van in. COVID-19 heeft echter de digitalisering flink versneld, waardoor veel banen overbodig worden. PwC stelde onlangs dat 1,6 miljoen banen dreigen te vervallen. Door de digitalisering en automatisering verandert het beroepenlandschap drastisch. Wil je niet buiten de boot vallen als gevolg van de nieuwste ontwikkelingen, dan moet je aan je skills blijven werken. Mensen daarin stimuleren geeft mij veel voldoening. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan blijven meedoen, zodat de verschillen tussen arm en rijk niet nog verder oplopen.

Positieve invloed op de wereld

De reden dat wij elkaar vonden voor de sessie tijdens WiDS, zit voor een belangrijk deel in het complementaire in onze banen. In de dagelijkse praktijk ben ik, Fabiënne,  veel meer dan Angelique bezig met feiten en cijfers. Niet vreemd natuurlijk voor een data-analist. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond, maar ben altijd bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in IT. Na mijn studie ben ik als trainee bij Yacht aan de slag gegaan, waarbij ik vanaf dag één wist voor welk type bedrijven ik wilde werken. Namelijk voor bedrijven die niet alleen voor cijfers gaan, maar ook daadwerkelijk een positieve invloed op de wereld willen hebben.

Purpose economy

Wij beiden voelen ons niet alleen met elkaar verbonden door het complementaire karakter van ons werk, maar ook door onze levensinstelling. Wij ervaren beiden dat de grenzen zijn bereikt van het systeem waarin economische groei boven alles gaat. De sociale en ecologische alarmbellen gaan af. Onze grondstoffen raken op en de mensen uitgeput. Dat maakt dat de betekeniseconomie, de purpose economy noodzaak wordt voor onze Westerse maatschappij. Een economie die geluk en welzijn geeft in plaats van enkel economische winst. En het is deze nieuwe wind die de benadering vanuit ikigai zo populair maakt en voor ons zo logisch is.

Uit onderzoek blikt dat als je werk bijdraagt aan het helpen van anderen, vanuit een altruïstische motivatie, je zelf ook gelukkig(er) wordt. Bedrijven als geheel kunnen een positievere werkomgeving creëren als hun medewerkers meer compassie hebben. Ook worden er lagere niveaus van angst en depressie waargenomen bij mensen die hart hebben voor anderen en de leefomgeving. Een ander mooi voorbeeld uit alle research is het feit dat door vrijwilligerswerk een hogere levensverwachting kan ontstaan als het wordt gedaan zonder gedachten aan zelfverrijking.

Holistisch perspectief

Dit zijn woorden die ons als muziek in de oren klinken, temeer omdat de wereld van data ook meer en meer verstrengeld raakt met de purpose economy. De grenzen vervagen en er wordt een meer holistisch perspectief aangenomen. Data science is natuurlijk van oorsprong vooral feitelijk en gebaseerd op wetenschap en onderzoek, maar toch is er veel waarde te behalen door dit te combineren met de emotionele, empathische en creatieve kant in ieder van ons.

Een gelukkig en zinvol leven

Tijdens het event WiDS gaven we meerdere voorbeelden in diverse vakgebieden. Vanuit ons enthousiasme over ontwikkelingen bij onze huidige opdrachtgever, een waste-to-productbedrijf, gaven we er alvast een paar prijs als opwarmer. Op basis van data wordt binnen het bedrijf namelijk gekeken naar hoe de routes verder te optimaliseren zijn, zodat ze nog efficiënter zijn en de uitstoot van de vrachtwagens verder wordt geminimaliseerd. Ook wordt met behulp van alle beschikbare data gewerkt aan het verhogen van het recyclingpercentage. Het zijn mooie uitdagingen waarin alles wat ons voldoening geeft samenkomt, namelijk het puzzelen met data met als resultaat een bijdrage aan een betere wereld. Zo brengt wij de componenten van ikigai elke dag in de praktijk: passie en kunde voor je betaalde werk, met effect voor een duurzaam bestaan. Oftewel: een gelukkig en zinvol leven in én met data science.

De auteurs, Angelique Ruiter en Fabiënne Kortas, zijn werkzaam bij Yacht en dit artikel in gebaseerd op een eerder publicatie op de website van Yacht.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *