Het land van wielrenner Pagocar, Slovenië, is de nieuwe voorzitter EU voor de komende 6 maanden

06 juli 2021

Het meest noordelijke land van het voormalige Joegoslavië, Slovenië is vanaf 1 juli jongstleden voor zes maanden lang de EU-voorzitter. Het is de tweede keer in haar bestaan dat Slovenië het voorzitterschap bekleedt van de EU. Het vorige EU-voorzitterschap lag in de handen van Portugal. Zoals bekend trad Slovenië in 2004 toe tot de Europese Unie. Elke voorzitter mag en kan in overleg met de EU bepaalde thema’s op de agenda zetten en issues aandragen. Dat zijn logischerwijs zaken die het betreffende land graag onder de aandacht wil brengen bij de andere lidstaten.

Er zijn een aantal zaken die de bijzondere aandacht hebben en die tijdens het Sloveense voorzitterschap naar voren zullen worden geschoven.  Niet onlogisch gezien de COVID-19 pandemie wil het land zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van een Europese Gezondheidsunie. Een andere prioriteit voor de politici uit Slovenië is trachten om de geografische focus van de EU meer richting Ljubljana te gaan verleggen, Nog steeds spelen er politieke en religieuze issues als gevolg van de opsplitsing van het voormalige rijk van Tito, zoals in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw pijnlijk duidelijk werd. De insteek is om met behulp van de EU een stabiele relatie op te bouwen met haar buren.

Ondanks deze ambities worden er links en rechts wat kanttekeningen gemaakt, met name daar waar het gaat om de persvrijheid. We blijven het volgen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *