Help, de klokkenluider verzuipt!

07 oktober 2019

Het vierde Behavioral Risk Congres staat is het teken van falende klokkenluiderssystemen. Waarom ontvangen leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door het ivoor van de toren of worden signalen domweg niet gegeven? Wat doen zij – en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het Behavioral Risk Congres begint op dinsdag 3 december om 13.15 uur in het hoofdgebouw van KPMG in Amstelveen (gratis parkeren onder het gebouw) en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur.

Tijdens het Congres zullen de drie keynotes, waaronder Anneke van Zanen-Nieberg RA, Willem Geerlings en Mr. Kitty Nooy  (zie foto’s) hun visie geven op het thema “Help, de klokkenluider verzuipt!” vanuit hun eigen verschillende achtergronden, te weten de sport (NOC*NSF), de bestuurders en commissarissen in de zorgsector (ONVZ en Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg, NVZD) en de overheid. Alle drie gaan als deskundigen hun analyses delen met de deelnemers èn de diagnoses stellen, onder leiding van Prof. Dr. Muel Kaptein en ervaringsdeskundige / auteur Jaap ten Wolde.

Kaptein en Ten Wolde zijn tot de conclusie gekomen op grond van hun jarenlange onderzoekservaring in combinatie met hun advieservaring dat zowel de oorzaak als de oplossing liggen in het domein van “communicatie”! Kennis en ervaring op het terrein van communicatie is derhalve volgens hen essentieel voor het verbeteren van bestaande systemen. Een wake up call dus voor Corporate Communication Officers.

Behalve het management hebben de interne toezichthouders er alle belang bij dat de Risk & Compliance Officers en de communicatie managers het antwoord weten te vinden op de voornoemde vragen. Ook zij zullen na het Congres kunnen beschikken over principes die gelden voor zowel een lerende organisatie die wil leren van haar eigen medewerkers als voor een “klokkenluidersregeling 2.0” .

Als afsluiter gaat de ervaren zeiler Robi Dattatreya zijn ervaringen rond de schipbreuk met zijn bemanningsleden op de Atlantische Oceaan met u delen, vooral daar waar het gaat om gedrag onder uitzonderlijke omstandigheden.

Meer informatie over alle sprekers, het programma en de locatie vindt u op de speciale congreswebsite waar u zich ook online kunt aanmelden voor € 295 exclusief btw.

Het Behavioral Risk Congres zal ook voor – andere – functionarissen die betrokken zijn bij klachten- en meldingsprocedures zoals HR-functionarissen en interne juristen het venster openen naar een betere en veilige communicatie met medewerkers. Een communicatie die meer zal worden gewaardeerd door bestuurders dan de bestaande!

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *