Photo: https://pixabay.com/

Grootste crypto aanbieder Binance krijgt relatief kleine boete van De Nederlandsche Bank

20 juli 2022
Kennisbank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van 3.325.000 euro  opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Al eerder, op 18 augustus vorig jaar gaf  DNB een openbare waarschuwing af aan Binance. De vraag is of Binance, mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard US dollar, zich laat afschrikken door deze relatief gezien lage boete.Komt bij dat Binance bezwaar gemaakt heeft tegen de boete op 2 juni jongstleden. Wordt vervolgd dus.

Volgens het reglement van DNB zijn de overtredingen die Binance heeft begaan beboetbaar met een boete uit de derde categorie. Dit betekent dat de bestuurlijke boete een basisbedrag heeft van EUR 2.000.000,-, een minimumbedrag van EUR 0,- en een maximumbedrag van EUR 4.000.000,-.  Het basisbedrag is verhoogd vanwege de verhoogde ernst en verwijtbaarheid. Daarnaast heeft Binance concurrentievoordeel genoten doordat zij geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht door DNB. Een andere belangrijke reden voor de verhoogde boete is dat de overtredingen gedurende een lange periode hebben plaatsgevonden: sinds 21 mei 2020 (datum invoering registratieplicht) tot in ieder geval 1 december 2021 (datum einde onderzoek door DNB). DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig.

Registratieplicht

De registratieplicht voor cryptodienstverleners is op 21 mei 2020 ingevoerd omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.

De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven immers in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Doordat Binance zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, heeft Binance de doelstellingen van de Wwft doorkruist. Zo kan Binance geen melding doen van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. Mogelijk blijft hierdoor een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *