Gevangenisstraffen in vastgoedfraudezaak

27 februari 2015
Kennisbank

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de vastgoedfraudezaak Klimop. Daarbij zijn gevangenisstraffen tot zeven jaar opgelegd. De Klimopzaak gaat over een zeer omvangrijke fraudezaak bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Het gerechtshof heeft verschillende verdachten – waaronder bestuurders bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds – veroordeeld voor onder andere verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie.
De straffen die het hof oplegt zijn in een aantal gevallen hoger dan de straffen die de rechtbank had opgelegd. De hoofdverdachte, een oud-directeur van Bouwfonds, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar. De rechtbank had de oud-directeur eerder een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van vier jaar. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep zeven jaar geëist. Het hof acht bewezen dat de hoofdverdachte leiding heeft gegeven aan twee criminele organisaties. Hij heeft met medeverdachten, door te verduisteren en te frauderen, zijn voormalige werkgever voor tientallen miljoenen euro’s benadeeld. Ook werden gelden witgewassen. Het hof neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen van zijn werkgever op grove wijze heeft beschaamd. Hij heeft anderen meegetrokken in een wereld waarin zijn normen golden en hij heeft zich in zijn verlangen naar status en/of geld boven de wet heeft gesteld.
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Bouwfonds vrijgesproken
In de zaak van een voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Bouwfonds heeft het hof geoordeeld over de vraag of deze verdachte de hoofdverdachte bewust ruimte heeft gegeven voor het plegen van fraude binnen Bouwfonds. Kort gezegd zou dit neerkomen op het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank heeft de verdachte daarvan vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft daartegen hoger beroep aangetekend en drie jaar geëist. Het hof acht – net als de rechtbank – deze feiten niet bewezen. Volgens het hof heeft het Openbaar Ministerie onvoldoende aangetoond dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten strafbare gedragingen.
Notaris mag vier jaar de cel in
Een notaris is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 21 maanden geëist. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden opgelegd. Het hof acht bewezen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als professionele geheimhouder door mee te werken aan het witwassen van uit misdrijf verkregen gelden voor een totaalbedrag van ruim 10 miljoen euro. Voor zijn betrokkenheid bij het witwassen heeft de notaris zich voor een bedrag van ruim € 450.000 laten omkopen. Hij wordt ook veroordeeld voor het valselijk opmaken van een koopovereenkomst, het opzettelijk niet melden van een ongebruikelijke transactie en deelname aan een criminele organisatie. Het hof acht meer feiten bewezen dan de rechtbank en rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als notaris, door zijn derdengeldrekening ter beschikking te stellen, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het witwassen van gelden. De verdachte heeft hierdoor het vertrouwen dat in een openbaar ambt als het notariaat mag worden gesteld aanzienlijk beschadigd.
Voormalig directeur Philips Pensioenfonds veroordeeld tot vijf jaar
Een voormalig directeur van Philips Pensioenfonds is door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vijf jaar geëist. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar opgelegd. Het hof acht bewezen dat hij zich voor miljoenen euro’s heeft laten omkopen en gelden heeft witgewassen. Ook is de verdachte veroordeeld voor oplichting van zijn werkgever. De rechtbank had de verdachte voor dat feit vrijgesproken. Het hof neemt het ook deze verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat zijn werkgever in hem had gesteld op grove wijze heeft beschaamd.
Bron: Rechtspraak

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *