Gerard van Olphen weer terug op het oude nest met nieuwe strategie

18 augustus 2021
Kennisbank

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Volksbank is onlangs Gerard van Olphen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. De benoeming van Gerard van Olphen is goedgekeurd door de toezichthouders en zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025. Hij beschikt over een brede bestuurlijke ervaring bij verschillende financiële instellingen die hun wortels hebben in de Nederlandse samenleving. Hij keert terug op het oude nest, net op het moment dat de nieuwe lange termijn strategie ontwikkeld is voor de Volksbank, die zoals bekend de  merknamen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS vertegenwoordigt. Vermeldenswaard is dat uit het recente onderzoek van de Consumentenbond gebleken is dat de grootbanken ING en ABN Amro Bank onderaan bungelen. Dat geeft een nieuwe impuls voor wat betreft de nieuwe strategie van de Volksbank: het producten assortiment zal  worden uitgebreid, niet alleen met verzekeringen, maar ook met beleggingsproducten, uiteraard afgestemd op de bestaande klanten. De Volksbank merkt dat de fysieke aanwezigheid in combinatie met het digitale aanbod sterk gewaardeerd wordt door haar klanten en zij is ervan overtuigd dat dit de enige juiste weg is om bestaande klanten verder te kunnen bedienen met nieuwe produceten en bovendien nieuwe klanten aan te trekken.

Uit het recente panelonderzoek (juni 2021) van de Consumentenbond onder ruim 12.000 consumenten blijkt dat één van de onderdelen van het moederbedrijf de Volksbank, te weten RegioBank het beste scoort met een 9,7 op algemene tevredenheid. De voorgaande jaren stond RegioBank ook al bovenaan.  De ABN Amro Bank eindigde met een 6,7 op de laagste plek. Dat is een halve punt minder dan vorig jaar (7,2). ING eindigde op de op één na laagste plek. Dit jaar kreeg de ING Bank een 7 van het panel, iets minder dan vorig jaar, een 7,1. Geen enkele bank krijgt gemiddeld een onvoldoende van zijn klanten. Wel is het percentage mensen dat een onvoldoende geeft bij de ene bank groter dan bij de andere. De ASN Bank, Knab, RegioBank en Triodos Bank krijgen van (bijna) niemand een onvoldoende. Bij ABN Amro is het percentage onvoldoendes het hoogst: 12%.

Deelnemers aan het onderzoek werden uitgebreid ondervraagd. Zij werden gevraagd om een oordeel te geven over internetbankieren, de mobiel bankieren app, de kosten, communicatie naar de klant en de service van de bank.

Veel mensen zijn ontevreden over de verhouding tussen de kosten van bankieren en de diensten die de bank levert. Velen vinden het te duur, in verhouding tot wat je er voor krijgt. Ook vindt het panel het onbegrijpelijk dat ze steeds meer betalen voor hun bankrekening, terwijl ze bijna alles zelf online regelen. Bijna 19% geeft het kostenplaatje een onvoldoende. De ontevreden geluiden komen nauwelijks van klanten van de ASN Bank, Knab en RegioBank, die zijn aanzienlijk vaker (zeer) tevreden over de kosten van hun bank dan klanten van de andere banken.

Vooral ABN Amro, ING en Rabobank springen er negatief uit: respectievelijk 36%, 32% en 27% van hun klanten geeft hier een onvoldoende voor. Opvallend dit jaar is dat de ABN Amro Bank op dit vlak ook het slechtste scoort. Mogelijk heeft dit te maken met de recente prijsverhoging en de invoering van de kosten voor het opnemen van contant geld.

Slechts twee procent van de 12.000 panelleden is de afgelopen 12 maanden overgestapt naar een andere bank. De belangrijkste twee redenen voor een overstap waren: “Ik was het niet eens met het beleid van mijn vorige bank” en “Ik wilde naar een groene bank”.

Voor diegenen die niet wilde overstappen (77%) zijn de belangrijkste redenen: “Ik ben tevreden over mijn bank” en “Alle banken zijn hetzelfde”.

En dan is er nog een groep die eigenlijk wel wil overstappen, maar het (nog) niet gedaan heeft. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: “Ik vind het te veel gedoe” en “Ik kan niet hetzelfde nummer houden”.

Overstappers kunnen echter gebruikmaken van de Overstapservice. Dat deden de meeste panelleden ook. Ruim 75% vond de overstap (zeer) eenvoudig verlopen. En 15% vond het niet eenvoudig, maar ook niet lastig. Overigens er waren geen beoordelingen over Bunq omdat er onvoldoende deelnemers waren.

Nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen: Gerard van Olphen

In het voorjaar van 2021 trad Van Olphen terug als bestuursvoorzitter van APG. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL, en na de splitsing was hij kortstondig bestuursvoorzitter van verzekeraar Vivat, destijds verworven door Anbang. Eerder in zijn loopbaan was hij CFRO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, CEO van NIBC Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van NIB Capital. In de periode van 1991 tot 2001 bekleedde hij diverse beleidsbepalende functies bij SNS REAAL, waaronder die van CEO bij REAAL.

Van Olphen volgt Jan van Rutte op die op 11 maart 2021 bekendmaakte te zullen terugtreden als voorzitter van de RvC zodra zijn opvolger is benoemd. Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik ben blij met de komst van Gerard van Olphen en verheug me op onze samenwerking. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen zal hij op verbindende wijze bijdragen aan de succesvolle realisatie van onze strategie en aan de maatschappelijke impact die de Volksbank kan maken. Tevens spreek ik graag mijn dank uit aan Jan van Rutte. Zijn jarenlange toewijding en zijn rol bij de invoering van de nieuwe strategie zijn van grote waarde geweest voor onze bank. Ik wens hem alle goeds voor de toekomst.”

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben er trots op dat ik de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank mag vervullen. De ambities van de Volksbank sluiten aan op mijn visie op impact maken voor klanten, de maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder. Ik kijk ernaar uit in deze nieuwe fase voor de bank vanuit de Raad van Commissarissen samen met het directieteam de inspirerende groeistrategie te concretiseren en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Volksbank.“

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit Gerard van Olphen (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange. Er zijn momenteel nog twee vacatures, waarvoor de procedures lopen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *