Photo: https://pixabay.com

Gebrek aan kennis bij beleggingsondernemingen over Wwft en Sanctiewet

20 december 2018
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht dit jaar in Q2 en Q3  of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). De AFM concludeert dat niet alle vereisten worden even goed nageleefd. Deels wordt dit veroorzaakt door te weinig kennis.
Beleggingsondernemingen hebben een belangrijke functie in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Ze moeten voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat personen of organisaties waarop sancties rusten, kunnen deelnemen aan het financiële systeem. Daarbij onderzoekt de AFM periodiek of beleggingsondernemingen zich houden aan alle vereisten vanuit de Wwft en Sw. Een vragenlijst wordt hiervoor gestuurd aan alle beleggingsondernemingen en bijkantoren van buitenlandse beleggingsondernemingen in Nederland.
Kennis onvoldoende
Uit de antwoorden van 289 beleggingsondernemingen blijkt dat niet alle vereisten goed worden nageleefd. Een deel van de markt begrijpt onvoldoende wat onder belangrijke begrippen in de Wwft, zoals ‘cliënt’ en ‘transactie’, moet worden verstaan. Veel ondernemingen vatten deze begrippen te beperkt op. De AFM geeft in de herziene leidraad van juli 2018 hierover uitleg. Ook op de website van de AFM wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over Wwft-begrippen.
Niet alle vereisten worden goed nageleefd
Opvallend is dat slechts de helft van de ondernemingen zorgt voor opleidingen zodat medewerkers en beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen uit de Wwft, terwijl dit wel een verplichting is. De verplichting tot het uitvoeren van cliëntonderzoek wordt redelijk goed nageleefd, hoewel een periodieke toets van de cliënt aan het gemaakte risicoprofiel vaak ontbreekt.
Beleggingsondernemingen melden ondanks een stijgende lijn, nog steeds weinig ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Een kwart van de beleggingsondernemingen monitort de transacties van haar cliënten niet. Ook een periodieke controle of cliënten voorkomen op een sanctielijst wordt maar door een kwart van beleggingsondernemingen nageleefd, terwijl driekwart deze controle wel uitvoert bij nieuwe cliënten.
Aanscherping toezicht
De AFM meldt dat het toezicht op de naleving de komende jaren geïntensiveerd gaat worden. Dit betekent onder meer dat de toezichthouder  meer risico gestuurde onderzoeken gaat verrichten. Extra aandacht zal worden besteed aan de meldplicht bij de FIU en transactiemonitoring. Onlangs is er een interessante white paper gepubliceerd over de gevolgen van de 5AMLD en die kunt u gratis downloaden via dit platform.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *