Forse daling aantal valse bankbiljetten in Nederland

01 februari 2024

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit de circulatie gehaald. Dat getal ligt beduidend lager dan het niveau van 2022, toen het boven de 38.000 lag. Even ter vergelijking, in 20215 ging het om 66.500 eurobiljetten,die uit de circulatie gehaald werden. Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald. Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor is het afnemend gebruik van contant geld, oplettende winkeliers die biljetten controleren op echtheid, en aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Verder werden in 2023 minder valse eurobiljetten van 100 en 200 uit de circulatie gehaald.

In 2023 zijn wereldwijd 467.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Voor het publiek en de winkeliers is de kans op het aantreffen van een vals biljet erg klein. Er zijn wereldwijd in totaal 30 miljard echte eurobiljetten in omloop. Eurobiljetten zijn met behulp van echtheidskenmerken als watermerk en hologram goed beschermd tegen vervalsingen. Deze zijn eenvoudig handmatig te controleren met behulp van de zogenaamde kijk, voel en kantelmethode. Daarnaast maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd.

In het geval u meer informatie wenst over echtheidscontrole, dan is deze te vinden op de website van De Nederlandsche Bank. Een goede controle zorgt immers voor een snelle opsporing van verdachte biljetten. Hierdoor kan voorkomen worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade.

Bron: De Nederlandsche Bank

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *