Dossier rentederivaten loopt ten einde

02 juni 2021
Kennisbank

Volgens de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) afgerond. Bijna 19.000 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf ontvingen voor bijna 1,6 euro miljard aan compensatie voor niet-passende rentederivaten. Het merendeel van de ondernemers accepteerde het aanbod van de zes betrokken banken. Op 1 juni jongstleden is de eindrapportage over het UHK van de AFM door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bijna 94 procent van de getroffen ondernemingen accepteerden het aanbod van de betrokken banken. 

Volgens de AFM was een groot deel van de totale compensatie van bijna 1,6 miljard euro begin 2019 al uitgekeerd in de vorm van voorschotten. Alle betrokken ondernemers hebben daarna een definitief aanbod ontvangen, dat bij acceptatie inmiddels is uitbetaald. Ook de controle door de externe dossierbehandelaars is afgerond.  Van de in totaal 18.917 ondernemingen accepteerde 94% het aanbod van hun bank. Ruim 4% reageerde niet op het aanbod omdat de compensatie op nul uitkwam of omdat er sprake was van faillissement. Ongeveer twee procent heeft het aanbod geweigerd. Dit betekent dat ongeveer 100 ondernemers compensatie via de rechter proberen af te dwingen. Daarnaast liggen er nog ongeveer 40 verzoeken voor een bindend advies, die naar verwachting dit jaar worden behandeld.

Gelijktijdig met deze zevende en laatste rapportage publiceert de AFM een terugblik op dit langlopende compensatietraject. Daarin reflecteert de AFM vanuit eigen perspectief en beoogt niet volledig of uitputtend te zijn. Er volgt nog een onafhankelijke evaluatie in opdracht van het ministerie van Financiën.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *