DNB Meldpunt Misstanden voor professionals van start

05 januari 2016

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden. Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.
 
De Nederlandsche Bank (DNB)  verwacht dat een melder een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar hij of zij werkzaam is. Is dat niet mogelijk? Dan kan een melder een melding doen per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier. Het formulier wordt momenteel ontwikkeld. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen vervolgens de melding en starten eventueel een onderzoek. Door onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen we niet inhoudelijk terugkoppelen aan de melder over de aanpak en de status van de melding.
Contactgegevens
Het DNB Meldpunt Misstanden registreert de naam en contactgegevens van de melder. Deze gegevens zijn van belang bij eventueel vervolgonderzoek. DNB behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk, tenzij zij wettelijk verplicht is de gegevens bekend te maken. De melder wordt hiervan dan vooraf op de hoogte gebracht. Anoniem melden is ook mogelijk. Echter, de melding moet dan wel zodanig worden onderbouwd dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek.
Duidelijkheid
Met de oprichting van het DNB Meldpunt Misstanden heeft DNB een duidelijke ingang gekregen waar professionals in de financiële sector misstanden in die sector kunnen melden. Het Meldpunt Misstanden is niet bedoeld voor consumenten en klachten. Daarvoor zijn het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en het AFM Meldpunt Financiële Markten. Ook voorziet het Meldpunt Misstanden niet in het verschaffen van advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder.
Vanaf medio januari zal op de website www.dnb.nl  meer informatie over het DNB Meldpunt Misstanden worden gepubliceerd. Zoals de benodigde gegevens voor een melding, de verschillen tussen de klokkenluidersloketten en de registratie van de melding. Ook staan er veelgestelde vragen.  Meldingen kunnen gedaan worden via de telefoon 0800 020 1068, via e-mail: meldpuntmisstanden@dnb.nl of per brief : De Nederlandsche Bank, t.a.v. Meldpunt Misstanden, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
Bron: DNBPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *