Deloitte in het vizier van de AFM als gevolg van Steinhoff

19 december 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het een onderzoek doet naar de door Deloitte uitgevoerde controles van de jaarrekeningen van Steinhoff. Recentelijk is in internationale media veel aandacht geweest voor de vermeende boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff. Steinhoff heeft daaropvolgend een statement naar buiten gebracht dat onderzoek plaatsvindt naar boekhoudkundige onregelmatigheden. Deloitte is de controlerende accountant van Steinhoff, een Zuid-Afrikaanse meubelmultinational met statutaire zetel in Nederland, waarvan de beurskoers onlangs in korte tijd met meer dan 80 procent is gedaald.

De Nederlandse vestiging van Deloitte controleert sinds 2016 de jaarrekening van Steinhoff, die vanaf 2015 is gevestigd in Nederland. Deloitte heeft Steinhoff over het boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring gegeven. Het management van Steinhoff is op 13 december 2017 tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldoet aan de eisen van de Nederlandse wetgeving. Daarop heeft Deloitte zijn toestemming om gebruik te maken van zijn controleverklaring ingetrokken. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 is uitgesteld.
Toezicht op accountantsorganisaties
Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties heeft als doel er aan bij te dragen dat accountantsorganisaties de kwaliteit van wettelijke controles verhogen en duurzaam waarborgen. Voor een goede werking van de kapitaalmarkten is het cruciaal dat het oordeel van accountants buiten twijfel staat.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *