DeGiro pakt problemen uit het verleden aan

29 juli 2020

Ruim twee jaar geleden heeft de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, op 23 april 2018, een last onder dwangsom opgelegd aan DeGiro B.V. De last is opgelegd omdat DeGiro geen adequaat beleid zou hebben gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf. DeGiro heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Op 10 januari 2019 heeft de AFM op dit bezwaar beslist. Daarbij heeft de AFM twee onderdelen van de last onder dwangsom volledig herroepen. Ook zijn twee onderdelen van de last onder dwangsom gedeeltelijk herroepen. Voor het overige heeft de AFM de last onder dwangsom in stand gelaten. Het besluit van de AFM is evenwel door DeGiro ter toetsing aan de rechter voorgelegd en de Rechtbank Rotterdam heeft vonnis gewezen op 17 juli jongstleden in het nadeel van DeGiro. 

Volgens de AFM heeft DeGiro stelselmatig en op meerdere fronten de Wet op het financieel toezicht overtreden. Onder andere op het gebied van de inrichting van de bedrijfsvoering (governance), de compliance functie, belangenconflicten, eerlijke behandeling van klanten en vermogensscheiding. Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering van DeGiro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. DeGiro moest op last van de AFM haar bedrijfsvoering aanpassen zodat aan toepasselijke regelgeving wordt voldaan en de belangen van klanten centraal komen te staan. DeGiro had vanaf 23 april 2018 zes maanden de tijd om verschillende acties te ondernemen zodat de last werd nageleefd. De dwangsom bedraagt 100.000 euro per actie die DeGiro moest ondernemen. Vanwege de last onder dwangsom heeft DeGiro een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee heeft DeGiro deels voldaan aan de last, aldus de AFM. Voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. DeGiro is daarom verplicht 300.000 euro te betalen aan de AFM. DeGiro onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.

DeGiro benadrukt dat de problemen zich vooral in het verleden afgespeeld hebben (in 2017) en dat na die tijd systematisch verbeteringen zijn aangebracht, ook daar waar het de geldmarktfondsen en de gekoppelde bankrekeningen betreft. Het is nog niet zeker of er een juridisch vervolg komt in deze zaak, want DeGiro kan nog altijd in hoger beroep gaan.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *