De Wwft en de Sanctiewet in de praktijk

18 juli 2015

Nils de Heer
Tijdens de lunchworkshop (onderdeel van het Risk & Compliance Congres 2015) van Adriaan Kom van Dun & Bradstreet in samenwerking met Hans van Diest en Tamara Chafchaf-Wallast van BMW Group Financial Services kwam de praktijk van de sanctiewet aan de orde.
 
Bij het merk BMW, dat staat voor Bayerische Motoren Werke, denkt u wellicht in eerste instantie aan efficiënte betrouwbare zakenauto’s, dan wel aan toonaangevende sportsedans. Wagens met fenomenale prestaties gekoppeld aan een indrukwekkend motorgeluid. Maar de financiële dienstverlening divisie binnen BMW Group is minstens zo indrukwekkend. Zij draagt met een omzet van € 20,6 miljard voor 25,6% bij aan het bruto resultaat van BMW Group. Wereldwijd sloot BMW Financial Services in 2014 maar liefst 1,5 miljoen nieuwe contracten met consumenten voor financiële diensten af. BMW Financial Services maakte in 2014 een winst van circa € 1,7 miljard euro.
Nu vastgesteld is dat BMW Group Financial Services een majeure mondiale partij is, ligt het voor de hand dat zij de samenwerking hebben gezocht met Dun & Bradstreet. Naast ´s-werelds grootste commerciële bedrijven database is Dun & Bradstreet immers een grote speler op het gebied van data supply en data management. Zij kan putten uit meer dan 30.000 verschillende data-bronnen en verwerkt meer dan 5 miljoen updates per dag. Met name haar bijzonder uitgebreide UBO-database is indrukwekkend te noemen: zij omvat meer dan 245 miljoen juridische entiteiten.
De verschuiving van een mogelijk gebrek aan data, naar een nieuwe technologische wereld waarin een overvloed aan data ontstaat, stelt organisaties en bedrijven wereldwijd voor nieuwe uitdagingen en vraagstukken. Het door Dun & Bradstreet ontwikkelde `analytics model´ kan deze organisaties bij uitstek behulpzaam zijn bij het zo exact mogelijk formuleren van door data gedreven forecasts en outlooks. Met de juiste data wordt voorspellen kinderspel. Toonaangevende ondernemingen als de BMW Group kunnen hierdoor nóg beter inspelen op hun groeiambities en/of gelijktijdig risico’s waaraan zij worden blootgesteld significant verminderen. Goed risk management is het herkennen en identificeren van potentiële negatieve gebeurtenissen die de continuïteit van de onderneming in gevaar zouden kunnen brengen. Daarom is het belangrijk om zicht te hebben op de wijze waarop uw afnemers en anderen (met elkaar) zaken doen. In de samenwerking met Dun & Bradstreet kunnen organisaties als BMW Financial Services bijvoorbeeld de tijdsinvestering met betrekking tot due diligence met circa 50% reduceren. Hetgeen indirect zal leiden tot een kostenreductie van het gehele compliance programma van ongeveer 30%.
Een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristen (Wwft) is het bepalen van de uiteindelijke belanghebbende van iedere zakelijke relatie. De zogenaamde UBO, ofwel Ultimate Beneficial Owner. Met andere woorden, wélke natuurlijke persoon is de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon? Sinds de wijziging van de Wwft per januari 2013 valt ook een persoon die recht heeft op 25% van het vermogen van de juridische entiteit onder de strekking van het verplichte cliëntenonderzoek. Het belang van de UBO is hiermee verder toegenomen. Zeker met cliënten in het buitenland of bij internationale samenwerkingsverbanden is de exacte UBO-bepaling niet altijd even gemakkelijk te realiseren.
Data ten behoeve van risico en wetgeving
De casus van BMW Group Financial Services gaat dan ook niet zonder reden over: “Optimaal gebruik van scoring en data ten behoeve van commercie, risico en wetgeving”. Dit in lijn met de mission statement van BMW FS om “klanten te transformeren naar ambassadeurs voor BMW Group Mobility”. Het Commercial Finance dealerpakket omvat derhalve de volgende consumentendiensten; lease, financiering en verzekering. Daarnaast biedt BMW FS via haar label AlpheraFinancial Services financierings- en verzekeringsdiensten voor de niet-groepsmerken BMW en Mini. De dealerorganisatie omvat maar liefst 54 full service dealers voor BMW en 26 voor Mini. Daarnaast kan BMW Group Nederland nog beschikken over 18 dealers voor BMW Motorrad, waarvan 13 zijn aan te merken als full service dealers. Het netwerk wordt voorts gecompleteerd door de Alphera partners. Met een groei van bijna 40% aan nieuwe financieringscontracten ten opzichte van het peiljaar 2010 is een correct verlopend acceptatieproces daarom van het aller grootste belang. Goedkeuring vond tot voor kort voornamelijk plaats op basis van credit riks data en internal data vanuit de onderneming. Nu zijn daar middels de samenwerking met Dun & Bradstreet nog twee categorieën aan toegevoegd: extra credit risk data, die een nóg betere risicoafweging mogelijk maken en compliance data. Beide toevoegingen strekken tot doel om de efficiencyslag een extra positieve impuls te kunnen geven. Het percentage goedgekeurde automatische financieringsaanvragen van 45- naar 60% verhogen en de totale proceskosten in de keten te reduceren. Dit is BMW Financial Services uitsluitend gelukt, omdat zij kon voldoen aan drie belangrijke vereisten. Ten eerste een bedrijfsbrede aanpak, waarin alle stakeholders hun commitment hebben verschaft. Op de tweede plaats door een scherpe klantfocus die als derde aangevuld wordt door een duidelijk herkenbare meerwaarde vanuit de interne organisatie. Door de techniek voor haar te laten werken konden handmatige stappen geëlimineerd worden. Hierdoor ontstond automatisch meer ruimte om passende aandacht te kunnen schenken aan uitzonderingsgevallen. Door de risico’s van kredietverschaffing te combineren met de screening op de UBO, de Sanctiewet en Politically Exposed Person (PEP) ontstaat een optimale situatie met betrekking tot automotive Financial Services.
Interactie met de zaal
Zaal : “Als de UBO niet vast te stellen is, doet BMW FS dan wel/geen zaken met deze partij?
Volgens Hans van Diest is dit nog niet voorgekomen in de praktijk. Maar hij stelt dat, als de UBO absoluut niet vast te stellen is dat BMW FS dan géén zaken met deze partij zal doen.
Zaal : “Maar stel, bij de Kamer van Koophandel heb ik twee aandeelhouders, dan is de UBO niet te bepalen vanuit de KvK-informatie. Dan weet je dus niet wie de UBO’s zijn, hoe kom je dan aan deze informatie?”
Volgens Tamara Chafchaf-Wallast wordt in zo’n geval de klant verzocht om een opgave van de UBO’s te doen, voordat het contract wordt opgemaakt. Het antwoord kan vervolgens zijn, dat de klant deze informatie niet heeft, of niet wil opgeven. In dit ultieme geval komt er pertinent geen overeenkomst tot stand.
Zaal : “Wat is het consequente beleid van BMW FS ingeval van een PEP?
Tamara Chafchaf-Wallast antwoordt hierop dat in het geval van een PEP BMW FS een onderzoek opstart dat enigszins afhankelijk is van de persoon in kwestie. Met name van de beschikbaarheid van informatie met betrekking tot de persoon. Bijvoorbeeld onderzoek n.a.v. de aangeleverde documenten, maar ook een internet search of een onderzoek door een extern bureau met het nadrukkelijke verzoek om meer data te leveren aan BMW FS.
Zaal : “Ik begrijp dat jullie wat betreft de UBO en PEP steunen op de database van Dun & Bradstreet. Een eerdere vraag ging over de accountability van deze database, waarbij ik het antwoord een beetje summier vond. Als externe partij zou ik bijvoorbeeld wel eisen dat er een externe audit op de database van D&B zou plaatsvinden.”
Adriaan Kom van D&B antwoordt dat dit afhankelijk is van het betreffende land of regio. In Groot Brittannië bijvoorbeeld is Dun & Bradstreet een SAFO, hetgeen betekent dat zij officiële fraudepreventiediensten mag leveren. Dit betekent dat een externe partij de bronnen en de kwaliteit van de data van Dun & Bradstreet toets op betrouwbaarheid. Overigens is D&B er volstrekt transparant over dat de kwaliteit van haar data per land kan verschillen. Deels is data-privacy hiervoor verantwoordelijk. Bij UBO-bepaling kan D&B de `boots on the floor´ uiteraard wel automatiseren, maar niet in alle gevallen de data meenemen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *