De toekomst van Governance, Risk en Compliance: De visie van Anove

10 juli 2024

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de blog geschreven door professor en CEO van Anove International, Yuri Bobbert, Governance, Risk, and Compliance Vision for 2024: Revolutionizing Digital Assurance and relief organizations from EU tech regulations. Hierin biedt Bobbert zijn toekomstvisie voor de Governance, Risk en Compliance (GRC) sector voor de komende 3-5 jaar en belicht hij de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

De Governance, Risk en Compliance (GRC) sector staat voor grote uitdagingen en kansen in een continu veranderd bedrijfs- en technologielandschap. Organisaties moeten voldoen aan regelgeving en cyber- en supply chain-risico’s beheren. Traditionele methoden zijn niet meer toereikend; er is een radicale verandering nodig. Bedrijven moeten vaker rapporteren over hun compliance en risk management. Slimme benaderingen zoals “test once and comply many” zijn cruciaal om de werklast te verminderen en te voldoen aan wereldwijde regelgevingskaders. Geavanceerde technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en automatisering zijn essentieel voor effectief compliance- en risk management. AI kan de nauwkeurigheid van risk management verbeteren, terwijl automatisering operationele data in GRC-tools kan verwerken voor real-time monitoring.

Een fundamentele verandering in de mindset is noodzakelijk. Er moet worden overgestapt van activiteiten- naar resultaatgericht werken. Dit vereist een nieuw leiderschapstype dat zich richt op de hele value chain. Digitale risico’s moeten niet langer uitsluitend door risk management- en beveiligingsafdelingen worden beheerd, maar door de gehele organisatie. Eenvoud en gebruiksgemak zijn essentieel voor de interactie van eindgebruikers. Door eigenaarschap te decentraliseren, kunnen Chief Information Security Officers (CISO’s) zich richten op strategische beslissingen en talentontwikkeling.

Virtual Chief Information Security Officers (vCISO’s) bieden een kosteneffectieve en pragmatische benadering van cyberbeveiligingsleiderschap, wat de traditionele rol van CISO’s verandert. De toekomst van GRC vereist een proactieve benadering die innovatie, automatisering en een fundamentele verschuiving in de mindset combineert.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *