Antoinette Dijkhuizen

Antoinette Dijkhuizen

Registeraccountant

De post NOW vergoeding binnen de jaarrekening is een uitdagend issue voor de controlerende accountant

22 maart 2021

In deze tijd worden de jaarrekeningen over het afgelopen jaar opgemaakt en dat was zonder meer een bijzonder jaar. Als accountant is het belangrijk dat we een goed beeld hebben van de onderneming met het oog op de continuïteit en onze verklaring daaromtrent. We zetten niet voor niets onze handtekening. We kijken dan vooral naar de onderneming die we moeten controleren en waarvoor we de jaarrekening moeten opstellen. Maar om een goed beeld te krijgen moeten we verder kijken. We staan immers met elkaar in verbinding, met andere woorden hoe is de situatie bij de afnemers (kunnen ze blijven betalen?) en bij de leveranciers (kunnen ze blijven leveren?) zeker met in ons achterhoofd de post NOW vergoeding die bij veel ondernemingen in de jaarrekening moet worden opnemen. Maar als de regelgeving niet duidelijk is zoals de voorzitter van de accountantsorganisatie NBA Marco van der Vegte zegt, hoe moet je dan een jaarrekening afronden?

Vooral bij die organisaties waar de interne beheersingsorganisatie niet sterk is, ontstaat het risico.De verklaring voor de NOW vraagt namelijk om een meer specifieke aanpak en beoordeling. Bij de controle van de jaarrekening is er veelal meer ruimte voor interpretatie en het vormen van afwegingen. Het gevolg is meer spanning op de dossiers. Dit is het gevolg van de NOW wetgeving die niet eenduidig is en dus problemen oplevert.

Vorig jaar mei voorzag ik al het een en ander op de accountantssector afkomen en publiceerde daarover.  Dit ‘aapje’ hoort niet op de schouders van de accountants. Alleen met een echte samenwerking tussen betrokken partijen komen we verder, maar daar wordt weinig of geen gehoor aan gegeven, dus modderen we maar door. In mijn omgeving merk ik dat accountants wel willen, maar we kunnen het gewoonweg niet. De NOW regeling is niet eenduidig, de praktijk is weerbarstig en de veiligheid van de accountants is niet geborgd. Al eerder vroeg ik mij af of we als accountants naar de letter of naar de geest van de wet moeten controleren. Ik hoop op het laatste, maar ik vrees voor het eerste.

Het is terecht dat ondernemers zich zorgen maken over de administratieve lasten rondom de NOW regeling. De NBA heeft daarom aan de minister van SZW gevraagd of de verantwoording van de reeks NOW regelingen gecombineerd kan worden. Waarbij het de vraag is in hoeverre dat knelt bij de afronding van de jaarrekening. De organisaties die altijd ‘hun zaken op orde’ hadden, ervaren nu de voordelen. Heb je dat niet, dan heb je als ondernemer een uitdaging. Het is een bijzonder uitdagend jaar voor de afronding van de jaarrekening, zeker in relatie tot de hele NOW-regeling.

Antoinette DijkhuizenPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *