De implementatiewet ter implementatie van de Investment Firm Directive is op 19 oktober 2021 in werking getreden in Nederland

21 oktober 2021

Op 26 juni jongstleden is de Investment Firm Regulation (IFR), een Europese verordening, van toepassing geworden in Nederland. De IFR heeft rechtstreekse werking. De Investment Firm Directive (IFD), een Europese richtlijn, dient geïmplementeerd te worden in nationale wetgeving voordat de richtlijn van toepassing is. Dat is gebeurd met de implementatiewet ter implementatie van de IFD. De implementatiewet ter implementatie van de Investment Firm Directive is op 19 oktober 2021 in werking getreden in Nederland. De regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021) is ook op 19 oktober 2021 in werking getreden.

Bron: De Nederlandsche Bank

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *