De AFM en woekerpolissen

10 december 2014

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag 25.000 meldingen en een nadere analyse in ontvangst genomen van de Vereniging Woekerpolis.nl. De meldingen zijn gedaan door polishouders die via de website van de vereniging konden aangeven in hoeverre het probleem met hun beleggingsverzekering door hun verzekeringsmaatschappij is opgelost.

De AFM heeft de meldingen en analyse in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter van Woekerpolis.nl, de heer Flipse. Volgens de AFM volgt zij de ontwikkelingen in dit dossier aandachtig en stimuleert zij de sector tot het ondernemen van actie om uiteindelijk de positie van de klant daadwerkelijk te verbeteren. De AFM zal vanuit haar rol als onafhankelijk toezichthouder de meldingen en analyse van de Vereniging Woekerpolis.nl meenemen in haar toezicht.
Op 9 oktober van dit jaar heeft de AFM het rapport Nazorg beleggingsverzekeringen gepubliceerd met daarin de resultaten van verzekeraars en adviseurs bij het helpen van hun klanten met een beleggingsverzekering. De AFM geeft aan het belangrijk te vinden dat vooral de meest kwetsbare klanten zo snel mogelijk in actie komen en moeten worden geholpen. Verzekeraars en adviseurs moeten alles op alles zetten om voor hun klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering al het mogelijke te doen om hen te activeren. De boodschap dat de klant mogelijk het doelkapitaal niet gaat behalen zonder in actie te komen, moet hierbij dringender onder de aandacht worden gebracht, aldus de AFM.
Bron: AFM

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *