De AFM en beleggingsverzekeringen

18 december 2014

De AFM roept verzekeraars en financiële dienstverleners op om hun klanten te activeren bij het geven van hersteladvies. De AFM heeft vanaf 2012 intensief toezicht gehouden op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Met verschillende marktpartijen zijn gesprekken gevoerd en bij een aantal van hen is onderzoek uitgevoerd.
Dit heeft geleid tot informele en formele handhavingsmaatregelen, naar aanleiding waarvan deze marktpartijen hun werkwijze hebben aangepast. Ook in 2014 blijft de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen bijzondere aandacht vragen van de AFM en houdt de AFM hier toezicht op. Momenteel doet de AFM onderzoek bij GFH Giro. De AFM heeft opvallend veel meldingen ontvangen over de wijze waarop deze partij klanten met een woekerpolis benadert.
Er zijn op dit moment meerdere partijen actief die aan financiële dienstverleners aanbieden om het hersteladvies voor consumenten met een woekerpolis uit handen te nemen. Uit de ontvangen signalen blijkt echter dat de onderneming tijdens het gesprek bij de consument thuis geen hersteladvies geeft. De onderneming komt langs om enkel de beleggingsverzekering over te sluiten naar haar eigen producten. De AFM heeft daarom twijfels of het gegeven advies passend is voor de consument.
De AFM vindt dit soort gedragingen niet in het belang van de klant en neemt het deze ondernemingen zeer kwalijk. Het gaat hier om een groep consumenten waarvan het vertrouwen in de financiële markt al is geschaad en die nu worden gebruikt als commercieel doelwit. Consumenten worden dus van de regen in de drup geholpen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *