Dagcursus over Wet bescherming klokkenluiders

10 september 2022

Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief.

De onderwerpen van deze interactieve cursus die aan bod komen zijn:

* Aanleiding en achtergrond van de Wet bescherming klokkenluiders
* De EU Richtlijn en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders
* De rollen van adviseur, meldpunt en (coördinator van) onderzoek
* De voordelen van een goede speak-up cultuur
* De good practices op dit gebied
* Het coördineren van onderzoeken
* Oefening gesprekstechniek.

Geert Vermeulen is een ervaren ethics & compliance professional. Zo was hij Chief Compliance Officer bij twee multinationals, waar hij honderden meldingen van klokkenluiders heeft gecoördineerd. Hij is de oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers. Geert heeft de eerste versie van de brochure ‘Intern Onderzoek’ van het Huis voor klokkenluiders geschreven.
De andere docent, Nicole Pikkemaat, is een ervaren trainer en adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden. Haar ‘drive’ is om bij te dragen aan een veilig en gezond werkklimaat, waar het voor iedereen plezierig werken is. Tijdens deze training zal Nicole ingaan op de rol van de vertrouwenspersoon en aan de hand van voorbeelden uitleg geven.

De cursus vindt plaats op donderdag 29 september 2022, waarbij het programma uit twee dagdelen bestaat, van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00.  De kosten bedragen 595 euro, exclusief btw.     De training zal plaatsvinden op een locatie in Utrecht en gaat definitief door als het minimum aantal deelnemers is bereikt.

Aanmelden via deze link.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *