Tony de Bree

Tony de Bree

Senior Management Consultant

Daar gaan ze, de traditionele business modellen

01 september 2015

De nieuwe digitale kenniseconomie waarbij iedereen met iedereen verbonden is, heeft vooral een grote invloed op de traditionele business modellen van de grote, bestaande spelers. In veel Europese landen is er, als je het goed bekijkt, de-facto sprake van een monopolie van een beperkt aantal grote instellingen in de financiële sector. Daar brengen steeds meer Fintech-bedrijven en partijen als Google en Facebook die vanuit Luxemburg en Ierland opereren om compliance-gerelateerde en belastingtechnische redenen nu fundamenteel verandering in.

Hun inkomstenstromen en kostenstructuur wijken sterk af van die van de traditionele spelers en dat betekent dat die oude spelers (de ‘dinosauriers’) gedwongen zijn om aan de ene kant de kosten drastisch verlagen en aan de andere kant vooral op zoek moeten naar nieuwe, duurzame bronnen van inkomsten. En snel. Daarbij wordt bij de discussies rond digitale disruptie weinig aandacht aan de impact op de omvang van de organisatie zelf. Volgens de wet van de krimpende bedrijven (‘the Law of the Diminishing Firms’) worden organisaties steeds kleiner, omdat er steeds minder gecoördineerd en georganiseerd hoeft te worden. Met behulp van technologie wordt veel van het coördineren en sturen geautomatiseerd, zoals dat ook al bij vliegtuigen en grote schepen gebeurt. Bovendien worden steeds meer taken geoutsourcet of genearshored, waardoor er steeds minder mensen in de eigen organisatie werkzaam zijn. Tot slot hebben hoogopgeleide medewerkers veel minder directe sturing en aanwijzingen nodig dan de medewerkers van vroeger en tegelijkertijd neemt het werken in teams en het thuiswerken een steeds grotere vlucht. Met alle gevolgen van dien voor de compliance en risk functie.
Het is duidelijk dat de introductie van nieuwe technologie in de wereld om ons heen grote gevolgen heeft voor de manier waarop compliance officers en risk managers op alle niveaus zullen moeten opereren en dat die nieuwe technologie ook grote gevolgen heeft voor de compliance en risk-functie zelf. Er kan immers steeds meer worden geautomatiseerd en het is te verwachten dat slimme kennis gedreven e-compliance en e-risk applicaties in combinatie met grote hoeveelheden data een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen in de toekomst.
Digitale disruptie en nieuwe ICT biedt dus ook goede kansen voor compliance officers en risk managers die met hun tijd mee willen gaan en die bereid zijn zich permanent om- en bij te scholen. Hierbij zal kennis van ICT een steeds grotere rol gaan spelen in combinatie met de noodzakelijke communicatieve en sociale vaardigheden om met al die verschillende externe en interne partijen constructief te overleggen en tot oplossingen te komen.
Wordt vervolgd.
Tony de Bree

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *