Commissie keurt overname LeasePlan door ALD goed, maar wel met voorwaarden

28 november 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft de geplande overname van LeasePlan door ALD goedgekeurd op grond van de EU-concentratieverordening. De goedkeuring is afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de door ALD aangeboden toezeggingen. ALD en LeasePlan zijn leidende aanbieders van operationele lease- en daarmee verband houdende diensten in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zij concurreren onder meer bij het verlenen van operationele leasediensten aan grote zakelijke klanten die doorgaans meerdere voertuigen in verschillende EER-landen nodig hebben. In een operationeel leasecontract is het in de regel de verhuurder die de aan de eigendom van het voertuig verbonden risico’s draagt. De Commissie vreesde dat de transactie, zoals oorspronkelijk aangemeld, de concurrentie op de markten voor operationele leasing in Tsjechië, Finland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Portugal aanzienlijk zou hebben beperkt.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de gefuseerde entiteit een sterke marktpositie zou hebben en slechts een beperkte concurrentiedruk voelen van andere concurrenten in Tsjechië, Finland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Portugal. De markten voor operationele leasing worden gekenmerkt door aanzienlijke toetredingsdrempels, onder meer op het vlak van toegang tot financiering of het opzetten van een netwerk voor het leveren van de diensten betreft. ALD en LeasePlan zijn nauwe concurrenten, met name wat grote zakelijke klanten betreft.

Voorgestelde maatregelen

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie, zegde ALD toe:

* de activiteiten van ALD voor operationele leasing in Ierland, Noorwegen en Portugal, alsook de activiteiten van LeasePlan in Tsjechië, Finland en Luxemburg, inclusief hun activa, contracten en werknemers, af te stoten, zodat kopers de afgestoten activiteiten rendabel kunnen beheren en duurzaam kunnen concurreren op de respectieve markten;
* overgangsdiensten aan te bieden, zoals tijd voor rebranding, toegang tot IT-diensten of toegang tot het verkoopplatform voor tweedehandsauto’s, gedurende een overgangsperiode van maximaal twee jaar, die met hoogstens één extra jaar kan worden verlengd.

Met deze toezeggingen wordt de overlap weggenomen tussen de activiteiten van ALD en LeasePlan op de nationale markten voor operationele leasing waar de Commissie mededingingsbezwaren had vastgesteld. Na de markttoets concludeerde de Commissie dat de transactie, zoals gewijzigd door de toezeggingen, niet langer mededingingsbezwaren oplevert. Het besluit is afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de toezeggingen.

Bedrijven en producten

ALD is de holding van de ALD-groep, met hoofdzetel in Frankrijk. De ALD-groep biedt mobiliteitsoplossingen aan, vooral autoleasediensten en daarmee verband houdende beheersdiensten. Zij staat onder uitsluitende zeggenschap van de Société Générale S.A., de holding van de groep Société Générale, een bank- en financiëledienstengroep met hoofdzetel in Frankrijk. LeasePlan, , met hoofdzetel in Nederland, is een bedrijf voor wagenparkbeheer en mobiliteit, en biedt voornamelijk autoleasediensten en daarmee verband houdende beheersdiensten aan.

Concentratiecontrole – regels en procedures

De transactie is bij de Commissie aangemeld op 5 oktober 2022. Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie in de regel 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II). Worden toezeggingen aangeboden in fase I, dan heeft de Commissie nog eens 10 werkdagen, wat de totale duur van fase I op 35 werkdagen brengt, zoals in deze zaak het geval is.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *