CBb vernietigt eerder opgelegde boetes inzake marktmanipulatie

04 mei 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vernietigd. De boetes (2 x 12.000 euro) waren in 2011 opgelegd aan de heer Kadijk.

Volgens de AFM had de heer Kadijk als medewerker van een handelshuis, e-mailberichten verspreid waar een onjuist of misleidend signaal over Fortis van uitging waardoor er sprake zou zijn van marktmanipulatie. De marktmanipulatie zag volgens de AFM op het feit dat bepaalde informatie in de berichten, namelijk dat het slecht ging met Fortis en dat Fortis meer kapitaal nodig had dan zij deed voorkomen, door Kadijk als feiten werden gepresenteerd, terwijl het in werkelijkheid om speculatie ging.
Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de AFM niet aangetoond dat sprake was van marktmanipulatie. Het CBb oordeelt dat de meningen in de e-mailberichten van Kadijk weliswaar met een zekere stelligheid werden gepresenteerd, maar dat beleggers in het betreffende geval onderscheid konden maken tussen feiten en meningen, terwijl het niet ging om de mening van een gezaghebbend persoon. Bovendien circuleerden de berichten in een periode waarin meer kritische berichten over Fortis verschenen.
Tegen de uitspraak van het CBb staat geen rechtsgang meer open. De AFM heeft het eerdere persbericht en het boetebesluit van haar website verwijderd. In de praktijk van haar toezicht houdt zij rekening met deze uitspraak van het CBb (uitspraak van 22 januari 2015).

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *