Brenda Oenema winnares "Beste Debater Lagerhuisdebat 2015"

11 juni 2015

Brenda Oenema is de winnares geworden van de trofee voor de beste debater van het Lagerhuisdebat dat door het Risk & Compliance Congres werd georganiseerd. Zij ontving de prijs tijdens de VCO bijeenkomst afgelopen dinsdag in Amsterdam. De bijeenkomst van VCO had als thema “De Compliance Officer als Data Protection Officer?”

De prijs voor de beste debater is ingesteld, als aanmoediging om het echte debat aan te gaan tijdens het Lagerhuisdebat. Daar werden 4 stellingen voorgelegd aan de aanwezigen. Deze stellingen werden telkens ingeleid door een professional, die de stelling vervolgens mocht verdedigen en hij / zij probeerde dan ook zoveel mogelijk stemmen te vergaren. De vier inleiders waren Prof. Mr. Dr. Femke de Vries (De Nederlandsche Bank), Peter-Jan van Daal (Rabobank Nederland), Mr. Mirjam Bakker (SBM Offshore) en Drs. George de Booij (Nederlandse Spoorwegen). Het volledige redactionele verslag van het Lagerhuisdebat kunt u binnenkort lezen op dit platform. Het Lagerhuisdebat stond dit jaar onder de voortreffelijke leiding van Mr. Drs. Edwin Weller, die veel voor- en tegenstemmers in verwarring bracht, met als gevolg dat er tijdens de discussies veel overlopers (en dit in de letterlijke zin van het woord) waren, want  zowel de voor- als de tegenstanders van de stelling konden bij nader inzien van het ene naar het andere kamp oversteken, zo u wilt overlopen…
De Jury voor de beste Debater Lagerhuisdebat 2015 bestond uit de heren Laurent Claassen (Deloitte Belgium), Geert Vermeulen (Voorzitter VCO),  Michael van Woerden (Partner WellerVanwoerden) onder voorzitterschap van Joost Melis (Director KAS Bank). De Jury heeft haar taak zeer ernstig opgevat en de Voorzitter Joost Melis kwam tijdens het networking diner van het Congres met een scherpe afweging, waarbij ook andere kandidaten de revue passeerden. Uiteindelijk viel de keuze op Brenda Oenema, omdat de Jury constateerde dat Brenda ook een goed luisterend vermogen had.
Privacy voor compliance officers: wat moet men weten?
Dat was het thema van de VCO bijeenkomst afgelopen dinsdag, De nieuwe Europese richtlijn nadert. De aangepaste versie van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen staat in de steigers. Is de Data Protection Officer nu hetzelfde als de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)? Data Protection Officer, dat doet de Compliance Officer er toch wel even bij? Of toch niet?
Privacy expert Sergej Katus lichtte die avond toe wat privacy voor bedrijven betekent, hoe bedrijven zich op privacy hebben te organiseren en wat deze ontwikkelingen inhouden voor Compliance Officers. Mr Sergej Katus CIPM is partner bij het Data Protection Officer-bureau Privacy Management Partners. Hij helpt organisaties in de publieke en de private sector om te voldoen aan privacywetgeving en geeft trainingen als vertegenwoordiger van de International Association of Privacy Professionals; IAPP. Hij is de voormalig privacy officer van de Nederlandse Spoorwegen.
Op de foto staan van links naar rechts Geert Vermeulen, Brenda Oenema, Michael van Woerden en Robin van Essen (bestuurslid VCO) .
 
 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *