Henri Hensen

Henri Hensen

Oprichter en voormalig bestuurder van Software Borg Stichting

Blockchain, een wondermiddel?

08 januari 2021

Worden de banken en de notaris binnenkort overbodig? Ik denk het niet. Als je de blockchain even ziet als een product, dan heeft dat een bepaalde functie. Die functie komt alleen tot zijn recht als hij wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Waarvoor was de blockchain ooit ontwikkeld? Juist, voor de administratie van de bitcoin, een digitale valuta. Het is gebleken dat bitcoins een waardevolle bezitting zijn. En dat je eigenlijk alleen maar hoeft te kunnen tellen, om na te gaan of het wel goed gaat met je “wallet” die de stand van je bezit weergeeft. Hier staan dus twee basale voorwaarden om de functionaliteit van de blockchain tot zijn recht te laten komen: het eigen belang en de simpele controle. Nu gaat eigenbelang en simpele controle niet altijd samen met meer ingewikkelde belangen, die bovendien specifieke diepgaande kennis (en soms ook nog ervaring) vragen. 

Zo krijg ik regelmatig de vraag bij Software Borg of de broncode van computerprogramma’s niet ook met behulp van de blockchain bewaard kunnen worden. Nee dus. Het begint al met de vraag wat er bewaard moet worden. En als dat vaststaat is de volgende logische vraag natuurlijk of dat ook werkelijk bewaard wordt. Als er een onderdeel ontbreekt, is het hele bewaren nutteloos en zal het doel (schade beperken of voorkomen) niet worden bereikt.

Het is hier nog eens nuttig te benoemen waar een beschikbaarheidsregeling van software aan moet voldoen:
1) Rechtszekerheid (eigenaar, objectief vastgesteld?)
2) Zekerheid informatietechnologie (compleet, om schade te beperken?)
3) Bijdrage informatiebeveiliging (Risk & Compliance, technisch
en juridisch)
4) Kwaliteit aanbieder (onbekend, geen vakbekwaamheidseisen)
5) Nazorg (ontbreekt).

De volgende vragen zijn van juridische aard: Wie is gerechtigd tot de opgeslagen belangrijke informatie? Wie bepaalt het moment dat de informatie beschikbaar mag casu quo moet komen?

Natuurlijk zijn er al meer enigszins vergelijkbare experimenten in de informaticabranche geweest. Zo waren ooit de verwachtingen voor Open Source Software hoog. Dat is maar ten dele waargemaakt, en heeft er zelfs toe geleid, dat waar het bedoeld was om de eigendomssituatie van software te vereenvoudigen, die er juist juridisch veel complexer door is geworden. Overigens illustreert Open Source Software perfect de hiervoor benoemde basale voorwaarden: eigen belang en simpele controle. Programmeurs kunnen een groot eigen belang hebben bij het gebruik van een stuk Open Source Software en zijn dan ook bereid belangeloos een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling (Linux). En wat betreft de controle, die is natuurlijk voor goede programmeurs simpel. Maar voor gebruikers in de meeste gevallen onmogelijk.

Kortom, de blockchain zal deskundigheid en ervaring niet vervangen. Er blijft een toekomst voor de vertrouwenspersoon. Dat is al eeuwen zo en die rol is op vele manieren geperfectioneerd.
Door vakbekwaamheidseisen, sterke beroepsverenigingen, beroeps- en gedragsregels, tuchtrecht en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Daar kan de blockchain niets aan veranderen!

Henri HensenPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *